Умови

проведення  районної інтелектуально – пізнавальної гри

«12 балів»

Тема гри׃ «Імена, що прославили Україну»

Загальні положення׃

Мета гри׃ сприяння формуванню та розвитку інтелектуальних та  творчих здібностей учнівської молоді; поглибити та розширити знання учнів зі шкільних дисциплін; розвивати пізнавальний інтерес, творчу активність, допитливість, логічне мислення; виховувати вміння вчитися, самостійно здобувати знання.

          Гра розрахована на середній та високий рівень загальноосвітньої підготовки учнів. Всі питання задані учасникам у грі взяті з шкільних підручників  6 - 7 класів.

          У грі беруть участь 6 гравців 6 – 7 класів з однієї школи.

Гра складається з чотирьох конкурсів, які називаються «Уроками».

Урок перший «Теорія»

          Учасникам пропонується  відповісти на 12 запитань зі шкільної програми. Питання надруковані на аркушах. Журі підраховує кількість правильних відповідей. За кожну правильну відповідь  - 1 бал.

Урок другий «Практика»

          Учасникам пропонується виконати практичне завдання за темою гри. Всі завдання  - в рамках шкільної програми. На виконання завдання дається 5 хвилин, після закінчення яких 1 учасник команди демонструє виконане завдання. Журі оцінює конкурс  за 12 – ти бальною системою.

Урок третій «Творчість»

          Гравцям пропонується виконати творче завдання за темою гри.

Урок четвертий «Залік»

          Гравцям пропонується дати відповідь на запитання за предметними блоками. Учасники повинні дати якомого більше правильних відповідей на запитання з обраного предмету за 1 хвилину. За кожну правильну відповідь журі нараховує 1 бал.