Участь беруть 2 команди по 6 чоловік.
Розподіл на команди відбувається шляхом вибору картки відповідного кольору (червоний чи зелений) при вході до приміщення. Згідно обраного кольору учасники займають місця за червоним та зеленим ігровими столами.
Вступне слово ведучого:
Доброго дня всім присутнім в цьому залі! Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб пригадати все, що ви знаєте, та, можливо, довідатися щось нове про сучасні виховні технології в роботі педагога-організатора. На наших зібраннях ми не раз обговорювали різноманітні технології та методи виховання, проводили практичні навчання по впровадженню їх у практику роботи, переймали досвід один в одного на семінарах.
Конфуцій писав: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи нам 'ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю — я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю — я набуваю знань. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром».
Сподіваюся, що кожен з вас, в певній мірі, майстер у вихованні молодого покоління. І сьогодні ви позмагаєтеся за звання справжніх майстрів виховання на нашому методичному брейн-ринзі. Попереду на вас чекає кілька завдань, за які ви будете отримувати бали, а підраховувати їх та визначати переможця буде шановане журі у складі:
- 1
- 1
- 1

Вправа на згуртування колективу «Моментальне фото»
Намалювати жартівливий портрет команди. На виконання вправи – 5 хв.
 Виховання підростаючого покоління є стратегічним завданням кожного суспільства. Зміни у суспільному, економічному житті суспільства ведуть до суттєвих змін духовного життя, зокрема і системи виховання. Оновлене суспільство вимагає і нового рівня освіченості своїх громадян, які вільно орієнтуються у потоці інформації, вміють самостійно її здобувати, оволодіваючи сучасними інформаційними технологіями.
Історія розвитку педагогічної думки свідчить про безперервний пошук шляхів, які б зробили процес виховання захоплюючим і цікавим для учнів. Поняття “ технологія виховання ” найбільш повно відбиває суть процесу, в якому на передній план виходить взаємодія педагога та учнів у спільній діяльності.
Вправа «Кольорове намисто»
У вас на столах є конверти з картками, на яких написані терміни, пов’язані з сучасними виховними технологіями і не тільки, та нитка для нанизування намистин. Вам необхідно вибрати картки з термінами, які відносяться до сучасних виховних технологій, нанизати їх на нитку та мотивувати свій вибір. За кожну правильно обрану картку ви отримуєте 1 бал та ще 1 бал за швидкість виконання. Розпочали.
 Пріоритетна роль у виховній роботі навчального закладу належить активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини, сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи і творчості учнів.
Саме тому особливе значення надається технології виховних проектів як організаційній формі роботи, яка, на відміну від звичайного заходу, спрямована на розвиток навичок співробітництва і ділового спілкування в колективі, передбачає поєднання індивідуальної самостійної роботи із груповими заняттями, обговорення дискусійних питань, наявність всередині себе дослідницької методики, створення учнями кінцевого продукту (результату) їх власної творчої діяльності.
Проектна методика реалізує принципи гуманізації виховного процесу, є особистісно орієнтованою, спрямована на глибоке розуміння природи вихованців.
Отже, використовуючи проектну методику, педагоги-організатори створюють умови, насамперед, для самореалізації своїх вихованців, враховуючи їх інтереси, надаючи кожному можливість проявити і розвинути свої творчі здібності.
Вправа «Асоціативний ряд»
На кожну букву ключового слова підібрати слова за темою. За кожну неспівпавшу відповідь – 1 бал. На виконання вправи 3 хв. (Ведучий записує відповіді на дошці). Ключове слово «Проект».
 Слово «технологія» (від гр. techne — мистецтво, майстерність; logos — наука) у виробничому процесі означає систему запропонованих наукою засобів, способів і алгоритмів, застосування яких забезпечує наперед визначені результати діяльності, гарантує отримання продукції заданої кількості і якості. Технологія базується на науці. Всі сучасні виробництва основуються на технологіях.
Термін «технологія» у педагогіку ввів А.С. Макаренко. Він вважав, що справжній розвиток педагогічної науки пов'язаний із її здатністю «проектувати особистість», тобто чітко передбачати ті її якості і властивості, які мають сформуватися у процесі виховання. «Визначеність цілей дає можливість перейти до чіткої технології виховання. Я під цілями виховання розумію програму людської особистості, програму людського характеру... Я вважаю, що ми, педагоги, повинні мати таку програму людської особистості, до якої необхідно прагнути.» А. С. Макаренко
Технологія виховання — це строго обґрунтована система педагогічних засобів, форм, методів, їх етапність, націленість на вирішення конкретного виховного завдання. Кожне завдання має адекватну технологію виховання. Зміна завдання веде до зміни технології. Педагогічна технологія, як і будь-яка інша, є концентрованим виразом досягнутого рівня діяльності («колективної майстерності»). Останній виникає на основі індивідуальної майстерності. Сучасна педагогічна теорія «дозріла» для технологічного підходу у вихованні, визнає його раціоналізм і доцільність, проте до розробки технології виховання, спираючись на яку кожен педагог зміг би сформувати ідеальну особистість, їй ще далеко. Проблема не тільки в тому, що більшість педагогів ще не відійшла від інтуїтивного вирішення виховних завдань, а й у складності процесу виховання. На відміну від виробничих процесів, які мають послідовні операції, у виховному процесі якості особистості формуються не послідовно, а комплексно. Не можна сформувати особистість зусиллями різних вихователів, які володіють окремими «технологічними операціями». Особистість може створити тільки особистість. Тому вихователь, спираючись на загальну технологію, повинен вести виховний процес з початку і до кінця. Звісно, при цьому він завжди буде проявляти індивідуальну майстерність.
Вправа «Оператор»
За 5 хвилин з поданих у конвертах букв скласти слова-терміни та дати їм визначення. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.
 А зараз я вам пропоную трошки відпочити та пригадати, як ви працювали попередні роки.
(перегляд відео презентації)
Вправа «Ланцюжок»
Кожен із вас має картки від 1 до 3. Я задаю запитання з трьома варіантами відповідей. Ви кожен самостійно обираєте варіант відповіді, не радячись з командою. Картки піднімаєте одночасно. За кожну правильну відповідь – 1 бал.
 Магомет сказав: «Мудрий той, хто з розсудливістю і великою проникливістю йде назустріч обставинам.» Ось і ми з ви проявите свою мудрість у наступному завданні.
Вправа «Скриня мудрості»
Кожна команда отримує текст, за 7 хв. читає його та складає до нього 2 складні запитання. Всі запитання складаються до скрині. Обмінюютесь текстами, ще раз читаєте. Потім по черзі дістаєте запитання і відповідаєте. За кожну правильну відповідь – 1 бал.
 А тепер власне наш брейн-ринг. Ми пригадали основні поняття, що відносяться до сучасних виховних технологій, і настав час перевірити ваші знання.
Брейн-ринг
Ми проведемо 2 бої по 5 запитання зі зміною столу. За кожну правильну відповідь – 1 бал.
 Поки журі підводитиме підсумки та визначатиме переможця, я вам пропоную переглянути відеоролик про роботу педагогів-організаторів та участь їх вихованців у районних конкурсах.
(перегляд відеоролика)
Підведення підсумків, нагородження команди-переможця.