ПЛАН
ЗАСІДАНЬ ШКОЛИ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ
ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Вступ

Проаналізувавши роботу методичний структур та з урахуванням роботи філій ЦДЮТ у освітніх округах у 2013-2014 навчальному році вирішено відмовитися від методичних об’єднань  певного профілю та створити на базі закладу Школи професійної майстерності та на базі освітніх округів, де працюють керівники гуртків сумісники, клуби професійного спілкування. Школа професійного майстерності розпочала роботу над проблемою «Розвиток педагогічної майстерності педагога з метою формування самоосвітніх умінь і ключових компетентностей гуртківця».  Так як зараз доступ до теоретичного матеріалу вільний, а от допомогти його осмислити та впровадити в практику роботи саме позашкільного закладу і покликана методична робота. З цією метою в роботі ШПМ використовуються активні форми методичної роботи, що сприяє кращому розумінню процесів у педагогічній практиці: круглий стіл «Активні методи навчання і життєві компетенції», педагогічний пробіг «Інноваційні технології у ПНЗ», тренінгові заняття «Форми роботи з упровадження компетентнісно орієнтованого підходу», семінар «Самоосвіта як удосконалення рівня професійної компетентності» та ін..

Оскільки педколектив працює над науково-методичною проблемою закладу другий рік,  то під час засідань основна увага зосереджувалася на осмисленні та первинному застосуванні теоретичних напрацювань з проблеми. Тому на засіданнях розглядалися такі питання: «Формування ключових компетенцій вихованців на основі використання методів активного навчання», «Інноваційні технології у навчально-виховному процесі, як засіб формування життєвих компетентностей вихованців гуртків», «Вибір технологій й організаційних форм роботи з упровадження компетентнісно орієнтованого підходу до навчання й виховання учнів», «Роль самоосвіти в підвищенні професійної компетентності керівників гуртків» та ін.

З метою оцінки методичної роботи закладу, вибору форм роботи з керівниками гуртків та вибору тих питань, які є актуальними, проведено діагностичне анкетування та складено діагностичну карту.

З метою систематизації та усвідомлення теоретичних знань з визначеної проблеми було проведено засідання психолого-педагогічного семінару з проблеми «Психологічний портрет компетентного педагога». В ході засідань семінару розглядалися питання професійного розвитку педагога, розвитку творчості керівника гуртка, самооцінки та саморозвитку керівника гуртка та ін..

На базі Петрівського ЦДЮТ 22 листопада 2013 року був проведений очний тур V обласного конкурсу-огляду позашкільних навчальних закладів. Гостями конкурсу були заступник голови Петрівської районної державної адміністрації Панета Тетяна Григорівна та начальник відділу освіти Петрівської районної державної адміністрації Москалець Григорій Леонідович.

Конкурсна комісія працювала у складі: завідуючої методичним відділом Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості Довгополової Наталії Костянтинівни, методистів Пугакової Наталії Григорівни, Дроздової Алли Олександрівни та методиста обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Бондар Оксани Василівни.

До уваги конкурсної комісії було представлено виставку дитячої творчості та методичної літератури «Творча дитина, щаслива родина, квітуча країна»; відкриті гурткові заняття: практична робота «Підготовка проб ґрунту до аналізу» (Тимченко Н.П., керівник екологічного центру «Жайворонок»), тренінгове заняття “Кольоро та аромотерапія” (Капканець Д.О. керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва “Барвінок”), творчо-експериментальне заняття “Витоки” (Сарданова Т.С. керівник гуртка образотворчого мистецтва “Мальва”); виховний захід “Лялька моїх пращурів” (Філіпенко І.В., керівник історико-краєзнавчого гуртка “Погляд”). Також було проведене засідання школи професійного спілкування: педагогічний пробіг “Позашкілля. Інновація. Компетнтність” (Дементьєва Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи). Цікавими моментами стали авіашоу “На крилах мрій” (Кашевєров О.В., керівник авіамодельного гуртка “Юні пілоти”) та туристсько-краєзнавчий маршрут «Край, де панує козацький дух і дивна благодать» по визначних місцях с. Іскрівки. Завершився конкурс-огляд концертною програмою «Країна дитячих талантів», яку провели вихованці гуртка ШТЕМ «Хутор» (керівник Чорнопольський С.В.).

Зріс рівень педагогічної майстерності учителів, цьому сприяла система атестації педагогічних кадрів, яка активізувала творчу діяльність, стимулювала неперервну фахову та загальнометодичну освіту керівників гуртків, підвищила їх персональну відповідальність за результати навчання і виховання гуртківців. У 2013-2014 навчальному році 2 працівників закладу пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім..В.О.Сухомлинського:

 • Завідуюча організаційно-масовим відділом філії ЦДЮТ Ситник Н.М. з проблеми «Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів»;
 • Практичний психолог Корж Н.В. «Психолого-педагогічний зміст особистісно зорієнтованого навчання».

Не пройшла курсову перепідготовку директор ЦДЮТ Бойко В.О. в зв’язку з відсутністю пропозиції курсів у м. Києві. До кінця 2014 року мають пройти курсову перепідготовку керівники гуртків Тимченко Н.П., Сарданова Т.С., Блоха В.В.

Згідно перспективного плану проходження курсової перепідготовки педагогічними працівниками Центру дитячої та юнацької творчості та пропозицій КОІППО на 2015 рік заплановано курсову перепідготовку завідуючої організаційно-масовим відділом філії ЦДЮТ Мисік О.М.

З метою піднесення рівня навчально-виховного процесу, професійної майстерності керівників гуртків, запровадження досягнень психолого-педагогічної науки, нових освітніх технологій у закладі вивчається досвід роботи керівників гуртків. В 2013-2014 навчальному році закінчилося вивчення досвіду роботи керівника шахового гуртка Мєждєлової К.М. та керівника гуртка петриківського розпису Бовкун Н.М. Відповідно було видано наказ № ____від ____.14 «Про підсумки вивчення досвіду керівників гуртків Бовкун Н.М. та Мєждєлової К.М.», описано та узагальнено досвід роботи даних керівників гуртків досвіду. За результатами вивчення досвіду керівником шахового гуртка Мєждєловою К.М. було розроблено авторську програму роботи гуртка та видано методичні рекомендації

Сучасність вимагає від педагога-позашкільника здатності гнучко перебудовувати напрям і зміст своєї професійної діяльності, самостійної праці над власним розвитком, підвищення освітнього й культурного рівнів, уміння самостійно набувати необхідних для професійної діяльності знань, умінь і навичок, критично мислити, володіти стійкою системою мотивів і потреб соціалізації, здатності активно й творчо діяти. Тому в закладі велика увага приділяється самоосвітній діяльності керівників гуртків. Досить поширеним видом самоосвіти є робота над індивідуальною науково-методичною проблемою. Кожен керівник систематично веде записи в зошиті по самоосвіті, формує папки з друкованими матеріалами з проблеми, що вивчає. Підсумком самоосвітньої роботи за рік стало вивчення питання по оформленню портфоліо керівників гуртків з метою запровадження даного виду фіксації досягнень педагогів закладу.

Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в закладі є проведення  тижнів гуртків як комплексу навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості вихованців, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду педагогів. Найбільш цікавими та вдалими були гурткові заняття: «Лялька-мотанка – щаслива доля намотана» (кер. Капканець Д.О.), «Тюльпани для мами» (кер.Добровольська Т.А.), «Веснянки» (кер.Блоха В.В.). Досить змістовними та повчальними були виховні заходи: «Кольоро та аромотерапія» (кер. Капканець Д.О.), «Зимові розваги». (кер Кашевєрова Н.О.), «Хай добрим ваше серце буде» (кер. Добровольська Т.А.).

Ще однією формою методичної роботи в Петрівському ЦДЮТ є проведення конкурсу професійної майстерності керівників гуртків «Керівник гуртка року». Напередодні Нового року 30 грудня 2013 року відбувся конкурс професійної майстерності «Керівник гуртка 2013». В ньому взяли участь 7 керівників гуртків закладу.

Конкурс складався з 6 етапів: «Візитка», яка відбулася у вигляді самопрезентації на тему: «Керівник гуртка - складна професія»;  «Скарбничка керівника гуртка», де необхідно було показати одну з форм роботи на занятті, яка у найкраще виходить; етап  «Час-бали» показав наскільки кмітливими, креативними та ерудованими є наші керівники гуртків; наступний конкурс «Наші вихованці» передбачав представлення одного зі своїх вихованців: його особистість, досягнення, захоплення; «Педагогічна майстерня» змусила учасників закінчити фрази, що стосуються психології, виховання та навчання у позашкільному навчальному закладі та інноваційних підходів у діяльності ПНЗ. І останній етап конкурсу«Творча майстерня»передбачав виконання завдання записаного на картці, що стосувалося діяльності гуртків різних напрямів.

За одноголосним рішенням журі переможцем конкурсу стала Сарданова Тетяна Сергіївна, керівник гуртка образотворчого мистецтва «Мальва», інші ж учасники отримали дипломи у номінаціях.

Результатом ґрунтовного методичного навчання керівників гуртків є їхня робота з вихованцями, яка приносить певні результати. Позашкільна освіта сьогодні розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку й підтримання талантів та обдарувань у галузі науки, техніки, мистецтва тощо. Тому в центр уваги педагогічних працівників Петрівського ЦДЮТ поставлена проблема розвитку творчої особистості, своєчасного виявлення обдарованих дітей шляхом ранньої і поетапної діагностики, використання засобів, які стимулюють розвиток їхніх творчих потенційних можливостей та базових життєвих компетентностей. Відповідно до проведеної роботи вихованці нашого закладу в 2013-2014 навчальному році досягли певних результатів. Так вихованці екологічного гуртка «Жайворонок» отримали 8 перемог обласних етапів конкурсів та 2 призових місця на Всеукраїнських конкурсах, гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Барвінок» - мають 2 і 1 місця відповідно,гуртка соломоплетіння «Плетінка» - 2 і 1, гуртка образотворчого мистецтва «Мальва» та м’якої іграшки «Капітошка» мають по 4 та 2 обласній перемозі відповідно,  гурток авіамоделювання «Юні пілоти» виборов І загальнокомандне місце на Чемпіонаті області з авіамодельного спорту (кімнатні моделі). На жаль, вихованці шахового гуртка, маючи високий рівень знань та творчий потенціал, не мають змоги показати свої досягнення на обласному рівні так як не проводяться обласні змагання з шахів. В порівнянні з минулим роком помітний ріст результативності роботи керівників гуртків та досягнень вихованців, крім гуртка вокального співу «Соловейко» (кер. Блоха В.В.), вихованці якого беруть участь лише у районних заходах.

Аналізуючи діяльність закладу слід відмітити, що педагогічним колективом досягнуто якісних результатів навчання і виховання: проблема результативності навчально-виховного процесу, загальна характеристика його продуктивності, їх оцінювальний контроль, система роботи керівників гуртків, практичне спрямування занять були під контролем адміністрації (директор Бойко В.О., заступник директора з НВР Дементьєва Н.В.). Адміністрацією закладу ведеться постійний контроль за здійсненням систематичного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників закладу, контроль за забезпеченням дотримання правил охорони праці, за веденням  документації закладу та складанням звітності. Розвиток професійної компетентності – це розвиток творчої індивідуальності, формування сприйнятливості до педагогічних інновацій, здібностей адаптуватися в мінливому педагогічному середовищі.

 

Мета роботи Школи професійної майстерності: ознайомлення з сучасними інноваційними технологіями навчання і виховання; впровадження в навчально-виховний процес ефективних методик та методичних прийомів; вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій навчання та виховання з компетентнісного підходу.

Проблеми методичної роботи мають розв'язуватись на шляху пошуку не тільки нового змісту, форм і методів цієї роботи, але й нового погляду на особистість вчителя - методику високого інтелекту, культури, творчої  наснаги. Тому Школа професійної майстерності  у 2014-2015 навчальному році буде працювати над вирішенням таких завдань:

- підвищення якості знань вихованців з напрямку діяльності гуртка та програмового матеріалу;

- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом проведення методичних місячників, участі в конкурсах професійної майстерності;

- створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;

 - організація роботи психолого-педагогічного семінару для вчителів з метою підвищення рівня професійної майстерності;

- удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;

- удосконалення роботи наукового товариства «Піраміда», залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;

- сприяння поширенню педагогічного досвіду вчителів школи у фахових виданнях.
Стратегії та принципи роботи Школи професійної майстерності

 • організація безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогів, підготовка їх до атестації;
 • проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення ППД;
 • інформаційне забезпечення педагогів з питань методики, педагогіки, психології;
 • залучення керівників гуртків до науково-дослідницької роботи;
 • проведення інформаційно-пошукової роботи;
 • організація роботи з обдарованими дітьми;
 • аналіз стану викладання предметів.

 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ШКОЛИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ

 

п/п

Прізвище, ім'я, по-батькові

Дата народження

Пед.

стаж

Освіта

Назва гуртка

Курсова

перепідготовка

При-

мітка

1

Дементьєва Наталія Василівна

22.04.1975

18

Кіровоградський педагогічний

інститут ім.. Винниченка, 1996

Учнівського самоврядування «Лідер»

КОІППО, курси керівників, методистів позашкільних навчальних закладів, 2013

 

2

Мєждєлова Клавдія Миколаївна

20.01.1946

35

Кіровоградський педагогічний інститут ім. Пушкіна, 1972

Інтелектуальний «Фора 41»

КІППО, курси керівників гуртків гуманітарного напряму, 2013

 

3

Блоха Вадим Валерійович

19.12. 1975

 

11

Кіровоградський педагогічний університет. 2010

Вокального співу "Соловейко"

 

 

4

Тимченко Наталія Петрівна

28.02.1963

14

Київський

державний

університет

1986 р.

Екологічний "Жайворонок"

 

КІППО, 2009, курси керівників гуртків екологічного напряму

 

5

Сарданова Тетяна Сергіївна

19.01.1964

31

Кіровоградське художнє

училище

1982 р.

 

Образотворчого мистецтва "Мальва"

 

КІППО, 2009, курси керівників гуртків  декора-

тивно-ужитко-вого мистецтва

 

6

Корж Наталія Валеріївна

30.07.1974

9

Кіровоградсь-кий інститут регіонального управління й економіки, 2002

Гурток інтелектуальних  ігор

КІППО, курси керівників гуртків гуманітарного напряму, 2011,

Курси практичних психологів, 2014

 

7

Кашевєров Олексій Володимирович

13.02.1981

7

Криворізький  державний педагогічний університет, 2007

Авіамодельний  гурток «Юні пілоти»

 

КІППО, курси керівників гуртків науково-технічного напряму, 2013

 

8

Добровольська Тетяна Анатоліївна

06.05.1966

22

Кіровоградський соціально-педагогічний інститут, 2010

М’якої іграшки «Капітошка», вишивання «Вишивка»

КІППО, курси керівників гуртків декоративно-ужиткового напряму, 2013

 

9

Капканець Дар’я Олександрівна

22.01.1989

 

2

Кіровоградський соціально-педагогічний інститут, 2011

Гурток декоратив-но-прикладного

мистецтва „Бар-вінок“,

гурток бісероплетіння „Перлинка“

 

 

10

Кашевєрова Наталія Олександрівна

28.11.1983

7

Криворізький  державний педагогічний університет, 2007

Гурток соломоплетіння «Плетінка»

 

 

 

Проблема  МО:

«Розвиток педагогічної майстерності педагога з метою формування самоосвітніх умінь і ключових компетентностей гуртківця» 

Індивідуальні науково-методичні проблеми членів МО 

ПІБ педагога

Науково-методична тема

Термін роботи

над

проблемою

Форма її завершення

1

Дементьєва Наталія Василівна

Виховання лідерів-підлітків через різні форми дитячого самоврядування.

 

3-й рік

Звіт

2

Блоха Вадим Валерійович

Формування художньо-естетичної освіти особистості засобами кращих національних і світових надбань

3-й рік

Звіт

3

Тимченко Наталія

Петрівна

Формування екологічної культури особистості, набуття навичок і досвіду вирішення екологічних проблем і вироблення активної громадської позиції

3-й рік

Звіт

4

Сарданова

Тетяна

Сергіївна

Формування у вихованців художньо-творчої свідомості, ціннісних орієнтацій та компетенцій у сфері образотворчого мистецтва, виховання потреби в художньо-творчій реалізації, духовному вдосконаленні

3-й рік

Звіт

5

Корж Наталія Валеріївна

Стимулювання  творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, орієнтація їх на досягнення особистого успіху

3-й рік

Звіт

6

Кашевєров

Олексій Володимирович

Створення системи пошуку, розвитку та підтримки юних талантів і обдарувань для розвитку технічного напряму здібностей дітей, відродження і пропаганда авіамодельного спорту

3-й рік

Звіт

7

Мєждєлова Клавдія Миколаївна

Духовний розвиток дітей у системі інтелектуального навчання

3-й рік

Звіт

8

Добровольська Тетяна Анатоліївна

Створення умов всебічного розвитку дитини та її самовияву в ході гурткового заняття

3-й рік

Звіт

9

Капканець Дар’я Олександрівна

Методика розкриття творчого потенціалу вихованців через проведення творчих справ

3-й рік

Звіт

10

Кашевєрова Наталія Олександрівна

Створення системи пошуку, розвитку та підтримки юних талантів і обдарувань для розвитку художніх здібностей дітей, відродження національних традицій українського мистецтва

2-й рік

Звіт

ПЛАН

ЗАСІДАНЬ ШКОЛИ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ

Тема засідання

Дата

Відповідальний

Примітка

1

Формування особистісних компетенцій гуртківців

01.10.14

Дементьєва Н.В.

 

2

Виховання соціально компетентної особистості в умовах позашкільного закладу

03.12.14

Дементьєва Н.В.

 

3

Розвиток життєвої компетентності вихованця та підготовка його до успіху

04.02.15

Дементьєва Н.В.

 

4

Формування естетичних  компетенцій на заняттях  гуртка

01.04.15

Дементьєва Н.В.

 

 

І ЗАСІДАННЯ 

Тема: «Формування особистісних компетенцій гуртківців»

Дата проведення: 01.10.2014 року

Теоретична частина

 1. Презентаційний меседж «Гурткова робота з дітьми, як одна із форм організації дозвілля та захоплення за інтересами»

                                                                                           Н.Дементьєва, голова ШПМ

 1. Інформаційна трибуна:

ü «Створення пізнавального простору для реалізації потреб творчої діяльності вихованців на заняттях»

Т. Сарданова, керівник гуртка образотворчого мистецтва 

ü «Система роботи керівника гуртка зі створенням умов для наповнення внутрішнього світу особистості ціннісним змістом»

Т.Добровольська, керівник гуртка м’якої іграшки.

Практикум                                                                                               

Рекламна кампанія в освітньому просторі ПНЗ (створення реклами гуртка).

РОБОТА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ

 1. Взяти участь у місячнику професійної майстерності «Керівник гуртка позашкільного навчального закладу в добу змін»
 2. Підготувати матеріали для друку у фахових виданнях.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Пустовіт Г. Позашкільна освіта: сутність, мета, перспективи / Г. Пустовіт // Рідна шк. 2003. - №9 . – С. 15.
 2. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник / І. Дичківська. – К.: Академвидав, 2006. – 352 с.
 3. Єрмаков І. Крок за кроком до життєвої компетентності та успіху / І. Єрмаков // Упр. Освітою – 2004. - №18. – С. 8-10.
  1. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: Науково-методичний посібник / За ред.. І.Г.Єрмакова.- Запоріжжя: ХНРБЦ, 2006.
  2. Зінов’єва Т. Формування ключових компетентностей учнів// Директор школи.- 2006.- №42.- с.19-21.
  3. Канішевська Л. Життєва компетентність: особливості формування// Шкільний світ.- №45.- с.2-3.

 

  

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Тема: «Виховання соціально компетентної особистості в умовах позашкільного закладу»

Дата проведення: 03.12.2014 року

Теоретична частина

 1. Презентація «Модернізація діяльності позашкільного навчального закладу в сучасних умовах розвитку суспільства»

                                                                                        Н.Дементьєва, голова ШПМ

2. З досвіду роботи «Актуальність та механізми реалізації виховання соціально компетентної особистості»

Н.Тимченко, керівник екологічного гуртка

Практикум

 1. Психолого-педагогічний практикум з вирішення моральних ситуацій.

                                                                                           Н.Дементьєва, голова ШПМ

Н. Корж, практичний психолог

РОБОТА МІЖ  ЗАСІДАННЯМИ

 1. Опрацювать технологію проведення майстер-класу

ЛІТЕРАТУРА

 1. Кезик О. Життєві компетенції учнів: Формування життєвої компетенції учнів шляхом використання методу проектів// Завуч.- 2006.- №26.- с. 16-26.
 2. Полякова Г. Компетентність як орієнтація учителя на найвищий результат у своїй роботі// Завуч.- 2006.- №34.- с. 8-10.
 3. Ситник О.П. Професійна компетентність вчителя// Управління школою.- 2006.- №14.- с. 2-9.
 4. Кравченко Г. Інноваційне навчання. Формування професійної компетентності вчителя шляхом створення інноваційного середовища ЗНЗ// Завуч.- 2007.- №6.- с. 3-5.
 5. Пустовіт Г. Теорія пізнання як методологічна основа побудови змісту позашкільної освіти і виховання / Г. Пустовіт // Рідна школа. – 2006. - №12. С. 27-29.
 6. Литвак Р. Детское общественное объединение как фактор социализации ребенка / Р. Литвак // Социальная педагогика. – 2003. - №1. – С. 46-48.

  

ІІІ ЗАСІДАННЯ 

Тема:  «Розвиток життєвої компетентності вихованця та підготовка його до успіху»

Дата проведення: 04.02.2015 року

Теоретична частина

 1. Методичний діалог «Від творчого педагогічного працівника – до компетентного вихованця»

                                                                                      Н.Дементьєва, голова ШПМ

Практикум

 • Майстер-клас  «Створення пізнавального простору для реалізації потреб творчої діяльності вихованців на заняттях гуртка».

Д.Капканець, керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва.

 • Майстер-клас  «Формування життєвих  компетенцій на заняттях  гуртка».

                        Н.Кашевєрова,  керівник гуртка соломоплетіння.

 • «У творчій лабораторії керівника гуртка «Хобі-клас» (створення презентацій занять гуртків у форматі  Power Point)

                                                                                           Н.Дементьєва, голова ШПМ

РОБОТА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ

3. Підготувати  виступи для обміну досвідом «Мої педагогічні знахідки»

ЛІТЕРАТУРА

 1. Життєва компетентність особистості: Науково-методичний посібник/ за ред.. Л.В.Сохань та ін.- К.:Богдана, 2003.
 2. Компетентність випускника школи// Завуч.- 2005.- № 19.
 3. Родигіна І. Формування основних груп компетентностей учнів: можливості продуктивного навчання// Директор школи, ліцею, гімназії.- 2004.- № 2-3.- с. 180-184.
 4. Клепко С. Компетентність як основа успіху і самовдосконалення / С. Клепко // Упр. освітою. – 2009. - №10 – С. 5-6.
 5. Дубинський М. Життєва компетентність / М. Дубинський // Позашкілля. – 2008. - №1. – С. 45-46.
 6. Макарова О. Компетентність – можливість самореалізації / О. Макарова // Позашкілля. – 2009. - №1. – С. 22-25.
 7. О.Пустовіт . Ще раз про життєві компетенції / Л. // Шк. світ. – 2007. - №38. – С. 19-20.

 

ІV ЗАСІДАННЯ 

Тема:  «Формування естетичних  компетенцій на заняттях  гуртка»

Дата проведення: 01.04.2015року

Теоретична частина

 1. Вернісаж ідей «Формування мотивації вихованців до саморозвитку засобами  мистецтва в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу»

                                                                                           Н.Дементьєва, голова ШПМ

Практикум

 1. Прес-реліз «Доцільність проведення нестандартних гурткових занять з обдарованими вихованцями гуртків»

Керівники гуртків

 1. Поличка інновацій. Анонс розробок конспектів занять гуртків, методичних та навчальних  посібників, рекомендацій керівників гуртків. Виставка робіт вихованців гуртків.

Керівники гуртків

Обговорення різних питань

 1. Аналіз участі вихованців у районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, акціях
 2. Діагностування керівників гуртків