Умови
проведення районного етапу обласного конкурсу
на кращу методичну розробку з науково-технічної творчості
серед педагогів навчальних закладів


Мета і завдання конкурсу: виявлення і пропаганди кращого педагогічного досвіду з питань удосконалення навчально-виховного процесу у гуртках науково-технічної творчості, залучення педагогів шкіл до інноваційної діяльності, формування методичної культури, підвищення професійного рівня та творчої активності педагогів навчальних закладів, впровадження в практику роботи ефективних методів, прийомів і форм роботи з учнівською молоддю у позаурочний час.

Вимоги до конкурсних матеріалів: методичні розробки разом із рецензіями та заявками подаються в роздрукованому та електронному вигляді.

Загальні вимоги до матеріалів:
1. Матеріали можуть бути подані як навчально-методичні посібники, так і методичні розробки, які мають практичне значення, орієнтовані на надання практичної допомоги керівникам гуртків технічного профілю.
За змістом матеріали мають відповідати реалізації навчальної програми (програми з позашкільної освіти: Науково-технічний напрям, - К.: Грамота, 2007. – Вип.1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).
Представлені на конкурс роботи повинні бути виконані українською мовою з дотриманням правописних норм та за відповідною структурою: План, Вступ, Основна частина, Практична направленість, Висновки, Література.
2. Ілюстративний матеріал має бути високої якості:
- малюнки подаються на окремих аркушах цупкого білого паперу в оригіналі або високоякісній копії;
- креслення виконуються на ватмані;
- ілюстрації, запозичені з інших видань, подаються у високоякісній копії (контрастні, з чіткими лініями, відсутній сторонній фон). Ілюстрації мають відповідати змісту, на звороті вказують номер ілюстрації та підтекстовку до неї, джерело інформації.
3. Зображення на фотографіях мають бути чіткими.
4. Разом із примірниками методичних розробок подається заявка закладу і такі відомості׃ прізвище , ім’я, по батькові автора, спеціальність, місце роботи, посада; вчений ступінь, звання; домашня адреса, контактний телефон.
5. Роботи, подані на конкурс, поверненню не підлягають.

Тематика розробок конкурсу: на конкурс подаються методичні розробки з усіх напрямків науково-технічної творчості:
- описи та креслення моделей і обладнання, проекти, технології виготовлення, регулювання та випробовування моделей;
- розробки окремих тем чи занять гуртків відповідно до програми роботи гуртка, навчальні технології, програми;
- розроблення тем занять з комп’ютерних та інформаційних технологій;
- розробки сценаріїв масових заходів з науково-технічної творчості.