Умови проведення районного етапу

Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон»

Мета і завдання акції


Сприяння розвитку дослідницької і експериментальної роботи в школах і позашкільних закладах району.
Виявлення та розповсюдження кращого досвіду, традицій, нових напрямків в організації роботи на навчально-дослідницьких земельних ділянках та в шкільних теплицях.
Активне впровадження дослідництва в навчальний процес у школах та позашкільних закладах району.
Підтримка творчої праці педагогічних працівників, підвищення їх майстерності та популяризація творчих здобутків у галузі дослідництва

Учасники акції

До участі в акції залучаються загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади та інші учнівські об’єднання, які займаються дослідницькою роботою.

Визначення переможців

Учасники акцій за наслідками роботи на навчально-дослідницьких земельних ділянках та в навчальних теплицях оформлюють звіти, щоденники дослідницької роботи, які супроводжуються схемами і методиками проведення дослідів, фотографіями або електронними носіями інформації, які більш ширше розкривають роботу на навчально-дослідницьких земельних ділянках .

Критерії

Наукова і методична досконалість представлених матеріалів дослідницького спрямування.
Наявність колекційного фонду.
Можливість впровадження результатів дослідів в практику сільськогосподарського виробництва.
Високий рівень культур праці.
Обізнаність і володіння сучасними технологіями вирощування сільськогосподарських культур.