Умови
проведення районного етапу
Всеукраїнського конкурсу есе «Я – європеєць»

Учасники Конкурсу

Конкурс проводиться серед учнів та вихованців 8-11 класів, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

Вимоги до робіт

Есе має виражати індивідуальні погляди автора на запропоновану тему. У співвідношенні об’єму та функції есе має межувати, з одного боку, зі статтею та літературним нарисом, з іншої – з власними роздумами. Есеїстичному стилю притаманні образність, асоціативність мислення.
До участі в Конкурсі допускаються роботи у друкованому варіанті обсягом не більше двох сторінок у форматі Microsoft Word, шрифт і розмір літер всіх частин есе – Times New Roman, 14 nm. Поля сторінок: ліве – 3 см, праве – 1 см, нижнє, верхнє – 2 см.
У супровідному листі до есе зазначаються:
- відомості про автора (прізвище, ім'я, по батькові, клас, група, вік, контакти, моб. телефон, e-mail);
- повне найменування навчального закладу;
- відомості про керівника.

Критерії оцінки робіт:

- розкриття теми;
- дотримання стилістичних та синтаксичних правил;
- послідовність і логічність викладених думок;
- оригінальність, креативність, неординарний погляд автора;
- дотримання синтаксичних та стилістичних правил.