УМОВИ

проведення районного етапу Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської та студентської молоді "А ми тую славу збережемо", присвяченої 70-й річниці звільнення України від фашистських загарбників.

І. Загальні положення.

            Районний етап історико-краєзнавчої акції  учнівської та студентської молоді "А ми тую славу збережемо"  проводиться  в рамках Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської та студентської молоді "А ми тую славу збережемо", яка проводиться на виконання Указу Президента України від 19 жовтня 2012 року № 604 "Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років", наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України від 23.10.2013 р. 1453/716/997 "Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Перемоги на 2013-2015 роки".

ІІ. Мета і завдання акції.

Головною метою акції є виховання в учнівської і студентської молоді патріотизму, формування національної самосвідомості та високих моральних якостей громадянина України.

Основними завданнями акції є:

            активізація патріотичного виховання підростаючого покоління та студентської молоді на прикладах подвигів старших поколінь у боротьбі з фашизмом і прагнення українського народу до волі й незалежності;

            вивчення героїчних і трагічних подій Другої світової та Великої Вітчизняної війн з позицій об’єктивності та історичної правди;

            увічнення бойових подвигів захисників Батьківщини та вшанування людей, які працювали в тилу у роки боротьби з фашизмом;

            поглиблення знань учнів з історії свого краю, складних суспільно-політичних процесів 30-40-х років ХХ століття;

            сприяння подальшому розвитку краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи у навчальних закладах України;

            удосконалення пошукової та просвітницької роботи музеїв навчальних закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України та пропаганда кращого досвіду їх роботи;

            привернення уваги державних установ, навчальних закладів, громадських організацій до питань збереження історичної пам’яті народу, вирішення життєвих проблем ветеранів, учасників та дітей війни;

            сприяння підвищенню ролі родинного виховання, поглибленню духовної єдності поколінь.

ІІІ. Терміни проведення акції.

Акція проводиться в два етапи:

1-й етап проводиться з лютого 2014 року по жовтень 2014 року і присвячується 70-й річниці визволення України від фашистських загарбників;

2-й етап проводиться з листопада 2014 року по травень 2015 року і присвячується 70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (умови будуть надані додатково).

ІV.  Учасники акції.

            До участі в акції запрошуються учнівські колективи загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району.

V. Порядок проведення акції.

У ході акції учасники приймають участь у масових заходах, присвячених відзначенню 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників, а саме:

            - в районному етапі конкурсу краєзнавчо-пошукових та науково-дослідницьких робіт "А ми тую славу збережемо" (до 25 травня 2014 року);

            - в обласній краєзнавчий конференції за підсумками конкурсу краєзнавчо-пошукових та науково-дослідницьких робіт "А ми тую славу збережемо" (до 25 жовтня 2014 року);

- беруть участь у всеукраїнському велопробігу місцями бойової слави від східного до західного кордонів України (травень – жовтень 2014 року);

Районний етап конкурсу

краєзнавчо-пошукових та науково-дослідницьких робіт

"А ми тую славу збережемо"

Районний етап конкурсу краєзнавчо-пошукових та науково-дослідницьких робіт "А ми тую славу збережемо" проводиться до 25 травня 2014 року.

Конкурс проводиться з метою залучення широкого кола учнівської молоді до пошуково-дослідницької роботи, активізації туристсько-краєзнавчої роботи в навчальних закладах району. У ході конкурсу досліджуються теми, пов’язані з подіями Другої світової та Великої Вітчизняної війн.

Учасниками конкурсу є учні загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району. Переможці конкурсу стають учасниками обласної краєзнавчої конференції за підсумками конкурсу краєзнавчо-пошукових та науково-дослідницьких робіт "А ми тую славу збережемо".

Учасники конкурсу здійснюють екскурсії, краєзнавчіекспедиції, туристські подорожі місцями боїв, естафети, працюють в архівах і бібліотеках; виконують роботи з увічнення пам’яті про героїв Великої Вітчизняної війни, відвідують місця поховань захисників Вітчизни.

Пошуково-дослідницька робота ведеться за такими напрямами:

- вивчення події та фактів у сфері міжнародних відносин другої половини 30-х років ХХ століття, пов’язаних з формуванням військових блоків та системи колективної безпеки, дослідження складових зовнішньої і внутрішньої політики Радянського Союзу щодо військових приготувань у Європі та світі;

- дослідження подій війни 1941-1945 рр.:

            - бойовий шлях військових частин і формувань, які обороняли чи визволяли міста, села, райони, дії партизанських загонів і підпільних груп, які сприяли армії в боротьбі за звільнення України від загарбників;

            - основні мотиви створення підпілля та партизанських формувань, виникнення національно-визвольного руху в Україні; сучасні наукові оцінки їх ролі та значення у процесі визволення України;

            - документи, щоденники, епістолярій, речові свідоцтва воєнної доби, картографічні матеріали, ілюстрації, фотодокументи тощо;

            - спогади фронтовиків, учасників Руху опору, працівників тилу, військовослужбовців та осіб вільнонайманого складу, що працювали при Наркоматах зв’язку, шляхів сполучення, охорони здоров’я, внутрішніх справ тощо; осіб, які працювали в колгоспах, на спорудженні оборонних рубежів, заготівлі палива, продуктів тощо; в’язнів нацистських таборів; остарбайтерів; людей, що проживали на окупованій території – мешканців населених пунктів, де проживають учасники акції;

            - подвиги дітей війни: синів та вихованців полків, юнг; неповнолітніх осіб, що були призвані або добровільно вступили до лав Червоної Армії та Військово-Морського флоту; учасників Руху опору; учнів ремісничих, залізничних училищ та закладів професійно-технічної освіти, шкіл; дітей-сиріт, батьки яких загинули або пропали безвісти; дітей, що мешкали на окупованій території – мешканців населених пунктів, де проживають учасники Акції;

            - імена загиблих воїнів, що поховані в Братських могилах українських міст і сіл, та налагодження зв’язків з їх родинами;

            - доля своїх родин в роки війни та в період відбудови народного господарства країни, створення родинних літописів.

Кожна із запропонованих тем не є уособленою, а тісно переплітається з іншими.

Вимоги до оформлення краєзнавчо-дослідницьких робіт.

Мова виконання краєзнавчо-дослідницьких і науково- дослідницьких робіт визначається Конституцією України, Законом України "Про засади державної мовної політики".

Краєзнавчо-дослідницькі роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях інформації (документ Miсrosoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5 у форматі RTF) обсягом до 20 друкованих сторінок. У додатку до роботи (обсягом до 10 сторінок) можуть бути подані фотографії, малюнки, фотокопії, схеми, картографічний матеріал, вироби тощо розміром не менше ніж 10 х 15 см, а також відеоматеріали.

Робота повинна складатися з обов’язкових розділів:

            На титульній сторінці зазначаються назва адміністративно-територіальної одиниці, повне найменування навчального закладу та його підпорядкованість, тема краєзнавчо-дослідницькоїроботи та рік виконання.

На другій сторінці зазначаються прізвище, ім’я, по батькові автора краєзнавчо-дослідницької роботи або назва колективу (пошукової групи, гуртка, творчого об’єднання); прізвища, імена, по батькові керівника або керівників пошукової групи, наукових консультантів (у разі їх наявності), місця їх роботи та номери телефонів; списки учасників із зазначенням місця їх навчання.

змісту, де зазначаються заголовки розділів (складових частин роботи) і сторінки, на яких вони розміщені;

вступу, де розкривається актуальність і практичне значення обраної теми, мета й основні завдання, предмет і об’єкт дослідження, зазначаються джерела інформації;

основної частини, яка складається з двох, трьох основних розділів, що за змістом повинні відповідати темі, підпорядковуватися основній меті й завданням, бути органічно взаємопов’язаними;

висновків, де зазначається наскільки досягнута мета і завдання роботи, які труднощі виникали при дослідженні, перспективні шляхи дослідження тощо;

додатків, які складаються з допоміжних матеріалів - таблиць, ілюстрацій, схем, фотографій та ін., кожний додаток починається з нової сторінки;

списку використаної літератури, який розміщується у кінці роботи в алфавітному порядку.

Високо оцінюються роботи, в яких не лише викладені відомі або списані з різних джерел дані, а подаються порівняння, роздуми з теми, власна точка зору, думка автора.

 

Краєзнавчо-дослідницькі роботи, що надійшли на конкурс, оцінюються методом експертної оцінки за такими критеріями:

Відповідність роботи щодо вимог оформлення (4 б.):

- назва роботи (1 б.);

- назва напряму (1 б.);

- назва області, району, населеного пункту (1 б.);

- дані про виконавців (1 б.).

Вимоги до тексту роботи (8 б.):

- обсяг до 15 друкованих сторінок (шрифт Times New Roman 14 pt, інтервал 1,5) (5 б.);

- наявність електронного носія (3 б.);

Експедиційний пошук (25 б.):

- розкриття мети і завдань краєзнавчої та дослідницької роботи (10 б.);

- системний виклад фактологічного матеріалу, його обсяг,  глибина (15 б.).

Пізнавальне та суспільне значення краєзнавчої та дослідницької роботи  (актуалізація знань про об’єкт дослідження, виховний аспект дослідження) (15 б.).

Практична значущість краєзнавчої та дослідницької роботи у суспільному житті, використанні у навчально-виховному процесі тощо (15 б.).

Доступність, послідовність та стиль викладу (7 б.).

Додатковий матеріал (13 б.):

- об’єм до 10 сторінок (фото 13х18, малюнки, фотокопії, вироби) (5 б.);

- якість ілюстративного матеріалу (3 б.);

- відповідність ілюстративного матеріалу змісту роботи (5 б.).

Якість оформлення роботи (8 б.):

- грамотність (4 б.);

- охайність (4 б.).

Використання літературних та архівних джерел (5 б.).