Склад методичної ради

1. Бойко В.О. – директор ЦДЮТ

2. Дементьєва Н.В. – голова методичної ради, заступник директора з НВР
3. Корж Н.В. – практичний психолог 

4. Сарданова Т.С. – керівник гуртка образотворчого мистецтва «Мальва»

5. Тимченко Н.П. – керівник екологічного гуртка «Жайворонок» 

Науково-методична проблема

«Підвищення результативності і якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження компетентнісно орієнтованого підходу в роботу закладу» 

Основні завдання методичної ради на 2015-2016 навчальний рік

ü  забезпечення реалізації концепції позашкільної освіти у Центрі дитячої та юнацької творчості через організацію методичної роботи;

ü  формування мети й завдань методичної служби Центру дитячої та юнацької творчості;

ü  здійснення загального керівництва науково-методичною роботою (розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження)

ü  всебічне інформування педагогів про сучасні наукові педагогічні досягнення;

ü  сприяння пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних форм, методів і прийомів навчання й виховання;

ü  вивчення, узагальнення, поширення перспективного педагогічного досвіду, методична інструментовка матеріалів виставок педагогічних ідей і знахідок;

ü  стимулювання ініціативи педагогічного колективу до науково-дослідної, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в закладі;

ü  сприяння підготовці та проведенню атестації педагогічного складу працівників закладу;

ü  створення умов для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності;

ü  стимулювання керівників гуртків до друку власних методичних та фахових розробок, рекомендацій, авторських програм;

ü  вивчення ефективності організації методичної роботи в закладі;

ü  оволодіння змістом та методикою інноваційних педагогічних технологій та трансформація наукових ідей у педагогічну практику;

ü  координація діяльності методичних структурних підрозділів методичної служби Центру дитячої та юнацької творчості, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;

ü  забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;

ü  організація дослідно-пошукової, інноваційної й проектно-дослідниць­кої діяльності в центрі дитячої та юнацької творчості, спрямованої на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.д.;

ü  сприяння професійному становленню молодих керівників гуртків (початківців);

ü  організація взаємодії з іншими навчальними закладами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти;

ü  впровадження до навчального процесу сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем.

Основні напрямки діяльності методичної ради: 

ü  аналіз результатів освітньої діяльності за напрямами;

ü  участь у розробці варіаційної частини навчальних планів, внесення змін у вимоги до мінімального обсягу й змісту навчальних програм;

ü  обговорення рукописів навчально-методичних посібників і дидактичних матеріалів за предметами;

ü  підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації й кваліфікаційного розряду педагогів;

ü  обговорення методики проведення окремих видів занять і змісту дидактичних матеріалів до них;

ü  розробка й удосконалювання засобів підвищення наочності навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, діафільмів, таблиць і т.д.), а також методики їхнього використання в навчальному процесі;

ü  взаємні відвідування занять як усередині методичного об’єднання, так і між керівниками гуртків із метою обміну досвідом і вдосконалювання методики викладання гуртків;

ü  розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань відповідними напрямками.

ü  організовує вивчення на діагностичній основі  професійних інтересів, особистісних потреб та запитів педагогів;

ü  бере участь у підготовці та проведенні педагогічної ради Центру творчості;

ü  розробляє план-графік відкритих занять та бере участь у їх реалізації.        

Основними принципами організації методичної роботи в закладі є: 

ü  Відповідність системи методичної роботи позашкільного навчального закладу сучасному замовленню держави.

ü  Системність, що сприяє відпрацюванню мети, завдань, змісту, форм, методів як цілісної системи позашкільної діяльності.

ü  Творчий характер, що обумовлює максимальну активізацію діяльності педагогів.

ü  Конкретність, що вимагає врахування особливостей закладу та навчальних закладів району, типу, завдань та програми позашкільної життєдіяльності.

ü  Колективний характер, що вимагає поєднання зусиль усіх структур педагогічного колективу.

Робота над проблемними питаннями:

  • Продовжити  3 етап реалізації науково-методичної проблеми – практичне дослідження проблеми  в освітньому процесі закладу
  • Надання індивідуальних методичних консультацій щодо впровадження методик компетентнісного підходу

Протягом року

  • Методичний практикум «Слова – вчать, приклади – захоплюють, дії – розвивають»

Жовтень 2015

  • Проведення методичного тижня «Педагогічна ідея – це крила , на яких злітає колективна творчість»(В. Сухомлинський)

 Листопад 2013

  • Професійний конкурс «Грані творчості»

Грудень 2015

  • Спільна педагогічно-учнівська конференція «Закладні традиції: пошуки, знахідки, традиції»

Березень 2016

  • Методичні посиденьки «Індивідуальний освітній маршрут або Акценти успішного навчання»

Квітень2016

  • Фестиваль педагогічної майстерності «Педагогічний Еверест»

Травень 2016

  • Проведення семінарів-практикумів з метою тиражування досвіду

Два рази на рік

  • Організація та проведення серії навчальних занять-демонстрацій

Протягом навчального року

 

ПЛАН

ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

І ЗАСІДАННЯ 

Дата проведення: 27.08.2015

Питання для розгляду:

1. Методична робота у 2014-2015 навчальному році: аналіз, прогнозування, перспективи.

2. Затвердження складу методичної ради та розподіл обов’язків між її членами.

3. Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами в 2015 – 2016 навчальному році.

4. Про функціонування та наповнювання сайту ЦДЮТ.

5. Про основні напрямки методичної роботи у 2015-2016 навчальному році. Затвердження плану методичної ради закладу, плану роботи школи професійної майстерності керівників гуртків, клубу професійного спілкування та плану роботи Школи молодого керівника гуртка.

6. Про продовження реалізації третього етапу вивчення єдиної науково-методичної проблеми закладу „ Підвищення результативності і якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження компетентнісно орієнтованого підходу в роботу закладу ”

7. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2015-2016 навчальному році.

8. Огляд та обговорення нових вимог до навчальних програм, рекомендацій Міністерства освіти, науки України щодо навчально-виховного процесу в ПНЗ у 2015 – 2016 навчальному році.

9. Про затвердження навчальних програм гурткових занять керівників гуртків ЦДЮТ.

10 . Про підготовку  до проведення педагогічних рад, методичних оперативок, інструктивно-методичної роботи по вивченню інструктивно-методичних листів, наказів, нормативно-правового змісту, новинок психолого-педагогічної літератури.

II ЗАСІДАННЯ 

Дата проведення: 08.10.2015

Питання для розгляду:

1. Організація взаємовідвідування уроків. Аналіз особливостей сучасного заняття

2. Про роботу районної МАН.

3 Про організацію методичного тижня «Педагогічна ідея – це крила , на яких злітає колективна творчість»(В. Сухомлинський)»

4. Про проведення методичного практикуму «Слова – вчать, приклади – захоплюють, дії – розвивають»

5. Про підготовку конкурсу професійної майстерності «Керівник гуртка року» у номінації «Грані творчості».

6. Про організацію та проведення районного конкурсу «Педагог-організатор року»

7. Про участь в обласному етапі конкурсу професійної майстерності  „Джерело творчості”.

8. Вдосконалення та запровадження у педагогічну практику керівників гуртків сучасних інноваційних форм та методів проведення занять.

9. Компетентнісний підхід до формування змісту освіти позашкільного закладу та професійної майстерності керівника гуртка.

10. По сторінках фахових журналів. Огляд методичних новин.

III ЗАСІДАННЯ 

Дата проведення: 10.12.2015

Питання для розгляду:

1. Аналіз результативності методичної роботи за І півріччя.

2. Про перевірку виконання навчальних програм та результативність роботи гуртків.

3. Про роботу філій ЦДЮТ при базових школах освітніх округів за І півріччя.

4. Про підготовку районної учнівської науково-практичної конференції «Учнівська творчість – 2014».

5. Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес: досвід і проблеми.

6. Формування національної самосвідомості вихованців засобами соціокультурної діяльності.

7. Огляд нормативних документів, новинок фахової літератури. 

IV ЗАСІДАННЯ 

Дата проведення: 11.02.2016

Питання для розгляду:

1. Моніторинг участі педагогічних працівників ЦДЮТ в конкурсах педагогічної майстерності та друкування в фахових виданнях.

2. Про вивчення досвіду роботи керівників гуртків Сарданової Т.С. ( гурток образотворчого мистецтва «Мальва»).

3. Героїко-патріотичне та національне виховання школярів у системі роботи позашкільних закладів.

4. Дослідницька робота вихованців у позашкільному закладі.

5 Про проведення методичних посиденьок «Індивідуальний освітній маршрут або Акценти успішного навчання»

6.  Про проведення спільної педагогічно-учнівської конференції «Закладні традиції: пошуки, знахідки, традиції»

7. По сторінках фахових журналів. Огляд методичних новин.

V ЗАСІДАННЯ 

Дата проведення: 14.05.2015

Питання для розгляду:

1. Про видачу свідоцтв про позашкільну освіту вихованцям гуртків.

2. Аналіз роботи педагогічного колективу ЦДЮТ над реалізацією науково – методичної проблеми „Підвищення результативності і якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження компетентнісно орієнтованого підходу в роботу закладу ” четвертий рік реалізації.

3. Аналіз результативності методичної роботи за ІІ півріччя

4. Про роботу філій ЦДЮТ при базових школах освітніх округів за ІІ півріччя.

5. Про планування методичної роботи закладу на наступний навчальний рік.

6. Про виконання керівниками гуртків програм та планів навчально-виховної роботи.

7. Моніторинг участі гуртківців ЦДЮТ в конкурсах, фестивалях.

8. Формування творчої лабораторії керівника гуртка

9. Про проведення фестивалю педагогічної майстерності «Педагогічний Еверест»