Умови проведення районного етапу
Всеукраїнського фестивалю «Українська паляниця» 

Основними завданнями Фестивалю є:
 створення умов для самореалізації талановитих і обдарованих дітей та молоді;
 розвиток у дітей та молоді творчих інтересів до пошукової діяльності;
 формування в дітей та молоді шанобливого ставлення до народних традицій;
 вивчення, систематизація та поширення передового досвіду щодо організації діяльності музеїв хліба у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах;
 підтримка соціальної активності учнівської молоді.

Фестиваль проводиться для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців позашкільних навчальних закладів.

Матеріали подаються навчальними закладами у друкованому вигляді (сценарії), на електронних носіях (CD-R, CD-RW), по можливості – відеофільм. Друкований матеріал подається на сторінках формату А4, текст набирається гарнітурою Times New Roman, розмір шрифту 14, без переносів, півтора інтервали, поля – 20 мм зверху і знизу, 30 мм зліва, 15 мм справа. Текстова частина супроводжується відповідними фотографіями. Формат запису відеофільму на електронних носіях CD-R, CD-RW, DVD-RW.

У рамках Фестивалю проводяться:
 презентація діяльності музеїв хліба (або куточків бережливого, ставлення до хліба);
 виставка хлібних виробів;
 конкурсні виступи учнівських колективів (свято знавців народної обрядовості «Символ щастя і достатку – паляниця золота»).
Презентація діяльності музеїв хліба або куточків бережливого ставлення до хліба та виставка-презентація хлібних виробів, короваїв, яка проводиться в довільній формі.
Презентація діяльності музеїв хліба або куточків бережливого, ставлення до хліба та виставка-презентація короваїв повинна відповідати вимогам:
 креативний, творчий підхід до представлення виставки;
 відродження традицій випікання хліба та короваїв;
 профорієнтаційна робота, що проводиться в навчальних закладах музеями хліба або куточками бережливого ставлення до хліба;
 якість оформлення та оригінальність презентації;

Конкурсний виступ (сценарій) може поєднувати різні жанри, стилі та напрями мистецтва. Тривалість виступу – до 20 хвилин.
Конкурсний виступ повинен відповідати вимогам:
 відповідність тематиці Фестивалю;
 відтворення та пропаганда народних традицій щодо виховання шанобливого ставлення до хліба