Людина та природа — поняття взаємопов’язані та взаємозалежні, адже людство існуватиме доти, доки існуватиме природне середовище. Створюючи загрозу природі, ми загрожуємо самим собі.

Шлях до високої культури лежить крізь екологічну освіту, яка на порозі третього тисячоліття стала необхідною складовою гармонійного, екологічно-безпечного розвитку. Підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості і культури на основі критеріїв оцінки взаємовідносин людського суспільства та природи (не насильство, а гармонійне співіснування з нею!), повинна стати одним з головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих екологічних і соціально-економічних проблем сучасної України.

Сприйняття природи допомагає розвивати такі якості людини, як життєрадісність, емоційність, чутливість та поважне відношення до всього живого. Якщо дитину привчати милуватися яскравими барвами неба, просторами ланів, формою сніжинки, польотом ластівки у неї розвинеться природній смак, потяг до творчості та одночасно більш глибоке сприйняття навколишнього світу.

А відповідно до цього не виникне бажання нищити і власне життя. Тому невід’ємною частиною даної програми є формування здорового способу життя та превентивне виховання. Мета превентивного виховання полягає у розвитку почуття соціальної відповідальності підлітків за свою поведінку, сприяє не лише усвідомленню своїх прав а й обов’язків. Це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний,соціальний розвиток особистості; вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення , профілактику, корекцію і подолання асоціальних проявів у поведінці дітей.

 Основне завдання екологічної освіти та превентивного виховання – необхідність закріпити у свідомості вихованців усвідомлення того, що природні багатства  та внутрішні ресурси людини не безмежні. Сучасне суспільство не має права жити за рахунок майбутніх поколінь. Як казав Антуан де Сент-Екзюпері: “Ми не отримуємо у спадщину Землю від пращурів, ми отримуємо її в борг від наших дітей!”.

Мета програми -  формування системи знань, умінь і навичок, які забезпечують громадянську відповідальність за стан навколишнього середовища, готовність поліпшувати шляхи прийняття необхідних екологічно грамотних рішень на основі нового стилю мислення й життя згідно з природою; використання компетентностей у суспільному житті, здійснювати професійну орієнтацію, розвиток здатності до самооцінки можливостей особистої участі у розв’язанні життєвих проблем; усвідомлення наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я людини; сформованість активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі.

Завдання програми:

ü  сприяти накопиченню екологічних знань,

ü  виховувати любов до природи, прагнення берегти, примножувати ЇЇ,

ü  формувати вміння і навички діяльності в природі

ü  формування  правового  світогляду підлітків, попередження  правопорушень серед учнів;

ü  набуття учнями знань, умінь і навичок реалізації здорового  способу життя та попередження вживання  наркотичних речовин, алкоголю;

ü  формування  навичок  відповідальної поведінки учнів;

ü  підвищення  обізнаності учнів щодо проблеми ВІЛ/СНІДу;

ü  набуття необхідних  умінь і навичок безпечної поведінки.

Структура  комплексної програми «Потурбуйсь і будуть жити…»:

·       Будь природі добрим другом;

·       Варто чи ні!?;

·       Здоров’я – мудрих гонорар.

Опис структурних компонентів комплексної програми «Потурбуйсь і будуть жити…»

«Будь природі добрим другом»

Зміст екологічного виховання передбачає розкриття сутності світу природи — середовища існування людини, яка повинна бути зацікавлена у збереженні його цілісності, чистоти, гармонії. Екологічне виховання має сформувати екологічну культуру людини, для якої характерні різнобічні, глибокі знання про навколишнє середовище (природне і соціальне); екологічний стиль мислення, що передбачає відповідальне ставлення до природи та свого здоров'я; наявність умінь і досвіду вирішення екологічних проблем (насамперед на місцевому рівні); безпосередня участь у природоохоронній роботі, а також здатність передбачати можливі негативні наслідки природо-перетворювальної діяльності людини.

 Мета: виховувати любов і повагу до природи; спонукати до збереження неповторної краси рідного краю; формувати почуття відповідальності за стан природного середовища; формувати активну життєву позицію.

Види діяльності:

ü  спостереження в природі, екскурсії, екологічні експедиції, одноденні екологічні походи, природоохоронні конкурси, акції, операції;

ü  виступи екологічних агітбригад, екологічних лялькових та ігрових театрів;

ü  екологічні свята, конкурси, виставки екологічних  плакатів, листівок, стіннівок;

ü  практична, навчально-дослідницька робота в природі, участь в науково-освітніх екологічних проектах;

ü  виховні години на теми:

v«Екологічний стан в Україні»;

v«Зустрічаємо птахів»;

v«Весна прийшла».

ü  Конкурси:

v«Подарунки осені»;

v«Чиста Земля»;

v«Екологічна мода».

ü  Свято «День народження домашнього улюбленця», «Бал золотої осені».

ü  Фотоконкурс «Мої домашні улюбленці».

«Здоров’я – мудрих гонорар»

Програма «Здоров’я – мудрих гонорар» — система орга­нізаційних заходів щодо форму­вання позитивної мотивації до здорового способу життя.

Турбота про здоров'я, формування навичок здорового способу життя - одна, з основних ланок виховання підростаючого покоління, яка здійснюється і в позашкільному навчальному закладі шляхом проведення оздоровчих заходів під час літніх і зимових шкільних канікул, веселих стартів, козацьких забав, екскурсійних оздоровчо-пізнавальних поїздок, заходів дня здоров'я та тижня здорового способу життя тощо.

Мета: формування  відповідального ставлення до особистого здоров’я у учнівської молоді, накопичення відповідних знань і вмінь, усвідомлення  потреб і мотивів, визначення ціннісних орієнтацій; створення умов для зміцнення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я, психологічного комфорту й со­ціального благополуччя дітей і молоді шляхом визнання пріо­ритету здорового способу життя як основної умови збереження й зміцнення здоров’я.

 

Види діяльності:

ü  Тренінгові програми: „Пізнай себе сам", „На шляху до світлого майбуття", „Твій духовний потенціал", „Жити в гармонії з собою і світом", „Обери життя без наркотиків", „Молодь обирає здоровий спосіб життя".

ü  Виховні години:

§  «Про своє здоров’я дбай, чистоту не забувай»;

§  «Щоб все встигати, треба здоров’я мати»;

§  «Твій розпорядок дня»;

§  «Нормативна база формування здорового способу життя».

ü  Конкурс малюнків «Здоровим будь».

ü  Бесіда «Здорове харчування».

ü  Розважальна програма «Зимові забави».

 

«Варто чи ні!?»

“Превентивний” – в перекладі з латинської (prаventivus) означає запобіжний. Система превентивного виховання – це керована діяльність, яка забезпечує теоретичну і практичну реалізацію заходів превентивного характеру, спрямованих на попередження, подолання відхилень у поведінці школярів і запобігання розвитку різних форм їх асоціальної, аморальної поведінки. З метою попередження злочинності та злочинів, розуміння переваг способу життя буз порушень норм моралі, виявлення негативних змін у поведінці вихованців, вивчення причин і умов, що сприяють скоєнню злочину, попередження їх подальшого розвитку в позашкільному навчальному закладі здійснюється превентивне виховання. Досягається це за допомогою залучення гуртківців до активної участі в роботі гуртків, забезпечення індивідуальної роботи з дітьми, схильними до правопорушень.

Мета:  сформувати  позитивні якості особистості, навичку здорового способу життя;

втілювати профілактику вживання наркотичних , алкогольних і психотропних речовин;надавати комплексну психолого-педагогічної допомогу неповнолітнім;

Види діяльності:

Орієнтована тематика для виховних заходів превентивного спрямування:

Ø  Чи вміємо ми культурно поводитись?

Ø  Боротьба зі злочинністю – наша спільна справа.

Ø  Попереду – ціле життя.

Ø  Злочин і покарання.

Ø  Від пияцтва до злочину – один крок.

Ø  Алкоголь руйнує здоров’я людини.

Ø  Бережи сім’ю.

Ø  Чи маємо ми право вбити людину?

Ø  У чому краса людини?

Ø  Умій відчувати поруч себе людину.

Ø  Залишити після себе слід на землі.

Ø  Круглі столи: «Життя без тютюну», «Оголошуємо війну шкідливим звичкам».

Ø  Ділові ігри «Правила поведінки на воді, в лісі, таборах відпочинку», «Поведінка під час екскурсії».

Ø  Виставка плакатів «Шкідливі звички».

 

Ø  Диспут «Шкідливі звички чи життя собі на втіху».