Умови проведення районного етапу
Всеукраїнського конкурсу школярів і учнівської молоді
„Вчимося заповідувати - ІV етап"

І. Загальні положення
21 вересня 2000 року Верховна Рада України прийняла Закон України „Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки", де передбачено збільшення площі земель природно-заповідного фонду до 10,4% на 2015 рік, а площу національної екологічної мережі загалом до рівня, достатнього для забезпечення екологічної безпеки країни.
Збереження біотичного та ландшафтного різноманіття України є одним із пріоритетних напрямів природоохоронної діяльності. З цією метою Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України за підтримки Державної служби заповідної справи Міністерства екології та природних ресурсів України, Національного екоцентру України, Українського товариства охорони природи в період з 1998 по 2013 рр. провели Всеукраїнський конкурс школярів і учнівської молоді „Вчимося заповідувати" (І -ІІІ етап). Його учасниками стали учнівські колективи всіх областей України. А цікаві і змістовні пропозиції та наукові обґрунтування від навчальних закладів з 11 областей щодо створення об'єктів природно-заповідного фонду України отримали високу оцінку від Державної служби заповідної справи України та були надіслані для подальшої роботи в Державні управління екології та природних ресурсів відповідних областей.
Враховуючи актуальність завдання з подальшого розвитку національної екологічної мережі та з метою втілення Конвенції збереження біологічного різноманіття в Україні та Указу Президента України № 838/2005 від 23.05.2005 р. „Про заходи щодо подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні" Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за сприяння Департаменту заповідної справи Міністерства екології та природних ресурсів України і Національного природного парку «Голосіївський» продовжує щорічний Всеукраїнський конкурс „Вчимося заповідувати" та оголошує про початок його ІV етапу з 2014 року.
ІІ. Мета та основне завдання конкурсу
Основна мета конкурсу:
широке залучення молоді до роботи по збереженню фіторізноманіття в рамках Всеєвропейської Стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та Рамсарської Конвенції, Закону України «Про Червону книгу України» від від 07.02.2002 № 3055-III (редакція від 18.11.2012), Закону України «Про рослинний світ» від 09.04.1999 № 591-XIV (редакція від 18.11.2012), Постанови «Про затвердження Положення про Зелену книгу України» від 29.08.2002 № 1286 редакція від 18.09.2009, Наказу «Про затвердження Переліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні і заносяться до Зеленої книги України» від 16.10.2009 № 545;
активізація природоохоронної роботи через різні форми еколого-краєзнавчої діяльності;
проведення учнями спостережень та моніторингу місць зростання рідкісних та зникаючих рослин що занесені до Червоної книги України та Зеленої книги України;
вивчення учнями методів оцінки стану рослинних угруповань та тенденції скорочення їх поширення під впливом антропогенного навантаження;
виховання екологічної, природоохоронної свідомості;
формування екологічного світогляду, екологічної компетентності та засад раціонального природокористування.
Завдання ІV етапу конкурсу:
1. Встановити, вивчити раритетний фітоценоз (Червона книга України, Зелена книга України), скласти його переліки, картування його місцезростань, розробка заходів охорони в межах території що досліджувалась.
2. Виявлення та дослідження угрупувань рідкісних, регіонально рідкісних, зникаючих рослин, в межах певного регіону з подальшою фотофіксацією, кількісним аналізом та оцінкою їх стану.
3. Встановити основні фактори антропогенного впливу на довкілля, оволодіння методом оцінки негативного впливу на рослинний світ.
4. Просвітницька робота щодо значення збереження червонокнижних видів рослин.
5. Еколого-краєзнавча робота у сфері природоохоронної діяльності, розроблення методичних рекомендацій з еколого-просвітницької діяльності молоді щодо збереження та відтворення рідкісних видів рослин.
ІІІ. Учасники конкурсу
До участі в конкурсі залучаються загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, творчі учнівські об'єднання, дитячі громадські екологічні організації.
ІV. Критерії відбору переможців
Представлені на конкурс матеріали мають вміщувати:
відомості про колектив-учасник конкурсу, сферу його діяльності;
інформацію про проведені експедиції, походи, опис рослинного світу території, що досліджувалася з деталізацією на мапі видів, що занесені до Червоної книги України та Зеленої книги України;
документацію про роботу по заповіданню території (при наявності показників);
фото- або відеоматеріали, що підтверджують факти порушень природоохоронного законодавства (при наявності таких);
звіти про масово-агітаційну та просвітницьку роботу з громадськістю, місцевою владою, засобами масової інформації щодо значення рідкісних та зникаючих видів рослин (проведення тематичних занять, лекцій, бесід, видання буклетів, листівок, плакатів, здійснення виступів в пресі, радіо, по телебаченню тощо).
V. Порядок підведення підсумків
Учасники конкурсу за наслідками роботи відповідно до змісту завдання оформляють звіти з картами обстежених територій, альбоми, фото- або кінорепортажі, або оформляють документацію в іншому вигляді, яка розкриває зміст роботи.
Матеріали про участь в конкурсі надсилаються до Центру дитячої та юнацької творчості.
Термін відправлення матеріалів до 19 вересня поточного року.