Умови

проведення районного етапу

Всеукраїнського гуманітарного конкурсу УМАКО «Сузір’я» «Космічні фантазії»

 Мета: конкурс проводиться з метою розвитку творчих здібностей у дітей і підлітків, зацікавленості у дослідженнях космосу, підвищення своїх знань у галузі природних та гуманітарних наук.

                 Конкурс покликаний забезпечити підтримку обдарованої молоді, яка відтворює своє уявлення про Космос засобами літератури та мистецтва, цікавиться історією розвитку філософської думки людини про Всесвіт, прагне розширити свій духовний світогляд.

Учасники: учасниками конкурсу є учні загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів,  яких цікавлять різноманітні аспекти у вивченні Космосу, які  виявляють схильність до науково-дослідницької роботи, захоплюються космічною історією, філософією, мистецтвом, прагнуть розкрити свої творчі здібності.

Основні напрямки конкурсу:

Конкурс проводиться за трьома напрямками.

І. Космічне мистецтво

Учасники представляють творчі роботи, у яких в літературній формі або художній формі відображаються реальні космічні явища чи події, фантастичні сюжети чи образи, уявлення автора про космічні процеси у Всесвіті, розвиток Землі, інопланетних систем та позаземних цивілізацій. В цьому напрямку розглядаються роботи в галузі літератури, журналістики, образотворчого та прикладного мистецтва у вигляді:

1. Літературного твору, вірша, теле-радіорепортажу, сценарію космічної гри, свята, шкільного вечора:

2.  Малюнка, графіки, естампу, коллажа, комікса. фотографії:

3.   Вироби і дерева, металу, пластмаси, вишивки, аплікації, м'якої іграшки.

II. Космічна історія

Розглядаються творчі роботи, в яких досліджується історія пізнання людиною Космос),  виникнення  наукової думки  і учення  про  Всесвіт, аналізуються  найдавніші міфологічні уявлення людей та сучасні космологічні теорії, пропонуються авторські гіпотези виникнення космічних утворень та перспективи розвитку земної цивілізації. В цьому напрямку учасники проводять свої дослідження з таких проблем: вивчення небесних світил та Космосу людиною з найдавніших часів; уявлення народів світу про будову Всесвіту та Сонячної системи в різні часи; історія астрономії як складова частина історії розвитку людської цивілізації; життя та праця геніальних вчених, які дали людству нові уявлення про Всесвіт; тлумачення сучасних та висунення авторських гіпотез про виникнення та будову Землі, еволюцію Сонячної системи та Всесвіту; перспективи розвитку людської цивілізації па Землі і в Космосі; дослідження загадкових об'єктів та явищ на Землі, виникнення чи існування яких пов'язане з Космосом.

III. Космічна філософія

Розглядаються творчі роботи, в яких досліджується розвиток філософської думки людини в процесі пізнання нею Всесвіту та свого місій в ньому, аналізуються міфологічні уявлення та філософські теорії різних часів та народів, пропонуються авторські ідеї, які зможуть пролити світло на складні проблеми розвитку духовного світогляду людини. В цьому напрямку учасники проводять свої дослідження з таких проблем: тлумачення

легенд та міфів різних народів про виникнення Землі, Сонячної системи, Всесвіту; дослідження процесу формування філософських уявлень людства про виникнення та еволюцію Всесвіту; космогонічні концепції різних народів і релігій світу та їх авторське тлумачення; розум в космосі та його можливі форми; філософська проблема всеєдності Всесвіту та людства як його складової частини.

Вимоги до робіт:

На конкурс приймаються індивідуальні та колективні роботи, які стали наслідком власного творчого пошуку та виконання або самостійного наукового дослідження. Роботи повинні відповідати тематиці і напрямкам конкурсу та відображати авторське уявлення щодо нашої планети, Сонячної системи, Космосу, історії їх виникнення та вивчення людиною, пошуку місця людини у Всесвіті. Роботи можуть бути виконані українською чи російською мовами.

У напрямку "Космічне мистецтво" в секції літератури і журналістики (1) подаються роботи обсягом до 4 друкованих сторінок. В секції образотворче мистецтво (2) художні роботи можуть бути виконані у будь-якому стилі на аркуші форматом 40x60 см.

У напрямку "Космічна історія" та "Космічна філософія" подаються роботи у формі доповіді, статті, наукового проекту чи гіпотези. Роботи необхідно оформити у вигляді реферату (обсягом не більше 20 друкованих сторінок) з фотографіями (9x12 чи 13x18), малюнками, графіками, в якому розкрити результати наукових досліджень та міркувань з обраної теми.

Обов'язково вказати книги, журнали та інші джерела інформації, які використовувались при підготовці конкурсної роботи. В рефераті вказати автора, назву роботи та сторінку з якої береться цитата, думка, гіпотеза, тощо.

Критерії оцінювання:

-    рівень проведеного наукового дослідження,

-    висунуті та обгрунтовані нові гіпотези та уявлення;

-    оригінальність ідеї;

-    наукова обгрунтованість в тлумаченні відомих теорій, концепцій чи міфів;

-    глибина оволодіння автором обраної теми;

-   науковий рівень реферату та його оформлення;

-   стиль, манери та якісний рівень виконання літературних та мистецьких робіт.

 

Зразок

заявки на участь у  районному  етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу

УМАКО «Сузіря» «Космічні фантазії

 

1

Прізвище, ім’я автора

 

2

Дата народження

 

3

Повна домашня адреса (індекс, телефон)

 

4

П.І.П батьків (контактні телефони)

 

5

Назва (повна адреса ) навчального закладу

 

6

Клас

 

7

Тема і розділ, з якого подана робота

 

8

Назва роботи

 

9

Назва гуртка

 

10

П.І.П керівника(учителя) гуртка чи секції