Умови
проведення районного етапу
Всеукраїнської акції «День юного натураліста»Мета і завдання акції:
- активізація роботи з учнівською молоддю щодо формування екологічної культури, залучення їх до практичної природоохоронної роботи та роботи з біологічних напрямів;
- популяризація кращого досвіду природоохоронної роботи з учнівською молоддю;
- підвищення ефективності навчально-дослідної роботи вихованців, учнів на навчально-дослідних земельних ділянках;
- задоволення потреб у професійному самовизначенні та творчій самореалізації, підготовка учнівської молоді до професійної діяльності;
- виявлення та підтримка учнівських ініціатив, направлених на розвиток шкільної демократії і самоврядування.

Учасники акції: До участі в акції запрошуються учнівські та педагогічні колективи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Вимоги до конкурсних матеріалів:
- акція проводиться щорічно, в останній день третього тижня вересня;
- акція може починатися у вибраний колективом час за довільною програмою;
- акція може проводитись під гаслом: «У Юннатії кордонів немає», «Юннат – це на все життя» тощо;
- До програми проведення акції можуть бути включені наступні заходи:
• трудові акції з впорядкуванням певних територій;
• просвітницькі природоохоронні заходи;
• дитячі науково-практичні конференції;
• благодійні виставки – продажі продукції, вирощеної на навчально-дослідних земельних ділянках;
• посвята молодших школярів в юннати;
• спільні заходи з батьківською громадськістю, а також із заінтересованими установами та організаціями;
Також у закладі можуть організовуватися зустрічі з ветеранами юннатівського руху, круглі столи за участю науковців, представників громадських організацій, органів влади, засобів масової інформації.

Підсумкові матеріали акції: За наслідками проведення акції обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді готує сторінку літопису «День юного натураліста України» в друкованому вигляді, на електронних носіях (CD-R, CD-RW) по можливості – відеофільм.
Друкований матеріал подається на сторінках формату А4, текст набирається гарнітурою Times New Roman, розмір шрифту 14, без переносів, півтора інтервали, поля – 20 мм зверху і знизу, 30 мм зліва, 15 мм справа. Текстова частина супроводжується відповідними фотографіями. Формат запису відеофільмів на електронних носіях - CD-R, CD-RW, DVD-RW.