Умови

проведення районного етапу

Всеукраїнської акції «Птах року 2015 – Лебідь-шипун (Cygnusolor

І. Мета та завдання акції

Головною метою акції є активізація пізнавальної і творчої діяльності учнівської молоді, звернення уваги до проблем охорони птахів та їхніх природних біотопів шляхом поширення знань, пропаганди охорони певного виду птахів.

-          Вивчення учнями біологічних особливостей птахів даного виду.

-          Проведення моніторингу чисельності виду на певній території.

-          Сприяти формуванню в учнів переконань, моральних принципів та активної життєвої позиції в галузі охорони птахів. 

ІІ. Порядок проведення акції

 Розділи акції:

 І. «Чисельність і розподіл» передбачає: проведення спостережень за чисельністю та розподілом Лебедя-шипуна (Cygnusolor) із занесенням даних до реєстраційної таблиці.

 ІІ. «Спостереження за птахами в період гніздування» передбачає: проведення спостережень біля гнізд, у яких зареєстровано гніздування Лебедя-шипуна (Cygnusolor), відомості про кількість гнізд із пташенятами та їхню поведінку записати у щоденник спостережень.

ІІІ. «Спостереження за поведінкою у позагніздовий період» передбачає: проведення  спостережень за Лебедем-шипуном (Cygnusolor)  на обраній території  та його співіснування з іншими птахами,  вивчення за допомогою визначника забарвлення й характерних ознак зовнішнього вигляду Лебедя-шипуна (Cygnusolor). 

ІІІ. Учасники акції

До участі в акції залучаються загальноосвітні та позашкільний навчальні заклади району.  Окрема категорія проектів – інструктивно-методичні матеріали керівників творчих учнівських об’єднань, учителів біології. 

ІV. Керівництво проведення акції

                Керівництво підготовкою і проведенням районного етапу Всеукраїнської акції «Птах року», здійснює центр дитячої та юнацької творчості.

V. Підведення підсумків та визначення переможців

Матеріали про участь в акції «Птах року» надсилаються до центру дитячої та юнацької творчості до 05 жовтня поточного року.

VІ. Роботи оцінюються за наступними критеріями

̶            Письмові роботи (реферати, спостереження, реєстраційні таблиці, анкети, розповіді, казки, вірші тощо) надсилати в паперовому або електронному вигляді (електронною поштою, дисках).

̶            У рефератах і описах виду птаха зазначайте джерело (автора, книгу, журнал, адресу веб-сторінки) як  у самому тексті, так і в списку літератури. А також зазначайте авторів усіх фотознімків або джерело звідки їх узято.

̶            Оформлення галерей і фоторепортажів. Фотознімки можуть бути не суперпрофесійними, але щоб вони ілюстрували виконану роботу.

̶            Малюнки й інші поробки надсилайте в натуральному вигляді.

̶            Чітко зазначайте своє прізвище й ім’я, вік, школу, назву гуртка,  адресу, а також прізвище, ім’я, по батькові керівника роботи.   

Просимо звернути увагу на своєчасне та якісне оформлення відповідних звітних матеріалів. У разі невідповідності роботи Умовам проведення заочного заходу, робота зараховуватись не буде.

І. «Чисельність і розподіл Лебедя-шипуна (Cygnusolor

Основні місця спостережень за видом: відкриті ландшафти без високої трави в поєднанні з окремими деревами або невеликими гаями, ярами, луками, узліссями, річковими долинами, предгір’ями, прибережними чагарниковими дюнами, а також освоєні людиною ландшафти пасовища, фруктові сади, городи, присадибні ділянки, парки, лісопарки з дуплистими деревами.

̶            Обрати одну з перелічених вище ділянок. У щоденнику спостережень зробити запис назви обраної для обліків і спостережень території.

̶            Прокласти на обраній території постійну стежку довжиною близько 2 км. Кожну прокладену стежку описати за схемою: назва району (узлісся, долина річки, парк, присадибна ділянка тощо); які дерева, кущі, трав'яні рослини ростуть у районі проходження стежки; наявність дуплистих дерев, штучних гніздівель; фактор турбування (чи багато людей, собак, кішок у зоні прокладеної стежки).

̶            Щотижня (один раз на тиждень) проходити по закладеній стежці і проводити обліки Лебедя-шипуна (Cygnusolor) і супутніх видів птахів і звірів. Під час обліку описувати в щоденнику кожну зустріч Лебедя-шипуна (Cygnusolor) за такою схемою:

  • скільки Лебедів-шипунів (Cygnusolor) помічено;
  • де вони перебувають (на воді, на землі, на кущі, на дереві тощо);
  • перелік та кількість інших видів птахів, зустрінутих на маршруті.

ІІ.  «Спостереження за птахами в період гніздування»

  1. Природний ландшафт.

                У березні обрати одну із придатних ділянок, у межах яких наявні дерева з дуплами, штучні гніздівлі.

                У щоденнику спостережень описати обрану для обліку територію.

Прокласти на вибраній території постійну стежку довжиною близько 2 км. Стежка має проходити в районі розташування берега річки, ставка, озера, дуплистих дерев і штучних гніздівель.

Прокладену стежку описати за схемою: де проходить стежка (біля річки, вздовж межі лісу чи парку з відкритою місцевістю, тощо); які дерева, кущі ростуть у районі стежки; скільки дерев із дуплами і штучних гніздівель розташовано вздовж стежки.

На обраній стежці провести 5 обліків: по одному у березні, квітні, травні, червні, липні.

Перед початком обліків уважно вивчити за допомогою визначника забарвлення й характерні ознаки зовнішнього вигляду Лебедя-шипуна (Cygnusolor) та інших видів птахів, які можуть бути зустрінуті під час обліку: усі види дятлів, підкоришник, повзик, шпак звичайний, горобці хатній і польовий, зяблик, мухоловка строката та білошия, синиці велика та блакитна.

Обліки проводити вранці (7.00-9.00, найпізніше — до 10.00), коли птахи найбільш активні.

Під час кожного обліку записувати дані обліку в таку таблицю № 1.

Таблиця № 1

Дата обліку:

Погода:

 

Початок обліку год. Кінець обліку год.

Результати обліку

Види птахів

Зустрічі птахів

Кількість облікованих

особин

Лебідь-шипун

1,2,1      і т.д.

4

Синиця велика

2,1,3,2     і т.д.

8

Синиця блакитна

 

 

Дятел (вид)

 

 

Шпак звичайний і т.д.

 

 

Інші види

 

 

2. Освоєні людиною ландшафти.

Якщо для спостережень обрано парк, якусь ділянку гідро- чи лісопарку, в березні необхідно обстежити всю ділянку, зареєструвати всі наявні в її межах дупла, розщілини в деревах, штучні гніздівлі. Кожне дерево, де знайдено придатне для гнізда місце (дупло, розщілина чи штучна гніздівля), промаркувати фарбою (поставити номер). Дані реєстрації занести в наведену нижче таблицю № 2.

Якщо для спостережень обрано лісовий масив, обрати ділянку, де зосереджено багато дупел/штучних гніздівель, у березні обстежити всю ділянку та зареєструвати всі наявні в її межах дупла, розщілини, заглиблення, штучні гніздівлі. Кожне дерево, де знайдено придатне для гнізда місце (дупло, розщілина, штучна гніздівля тощо), промаркувати фарбою (поставити номер). Дані реєстрації занести у наведену нижче таблицю.

Якщо для спостережень обрано гідропарк, обрати берегову ділянку або заплаву, де зосереджено багато гніздівель, обстежити всю ділянку та зареєструвати всі наявні в її межах гнізда.

Прокласти маршрут таким чином, щоб він проходив повз усі зареєстровані потенційні гніздівлі.

У квітні пройти маршрут повз кожну зареєстровану гніздівлю  і позначити в таблиці наявність гніздуючи Лебедя-шипуна (Cygnusolor)  (при бажанні, можна зареєструвати інші види гніздуючих птахів).

                Реєстрацію вести в наведеній нижче таблиці № 2.

 

                                                                                                                                                                            Таблиця № 2

№ з/п,

записується відповідно до проставлених маркерів

Вид гніздівлі

Особливості розміщення гніздівлі (порода дерева, висота розміщення від поверхні землі, сторона світу)

Заселення

Лебедем-шипуном

1.

Природне дупло

Каштан, 3 м від поверхні землі, південний захід тощо

+

2.

Розщілина

 

+

3.

Шпаківня

 

-

4.

   Гніздо

 

 

Спостереження проводити біля гнізд, у яких зареєстровано гніздування Лебедя-шипуна (Cygnusolor).

Спостереження проводити починаючи з квітня, коли птахи вже займуть гніздівлі, і завершити після дати вильоту пташенят із гнізда.

Спостереження проводити 2-3 рази на тиждень. Спостерігати за птахами по 1 годині 3 рази за день: вранці (орієнтовно з 8.00 до 9.00), удень (з 14.00 до 15.00), увечері (з 18.00 до19.00). Під час спостережень записувати у щоденник спостережень такі відомості:

Скільки разів птах прилітає до гнізда (партнер підгодовує птаха, який насиджує кладку).

Зареєструвати дату, коли птахи почали носити їжу до гнізда (годувати пташенят).

Скільки разів на годину приносять їжу до гнізда вранці, вдень і увечері.

Зареєструвати дату вильоту пташенят.

Як дорослі й молоді птахи реагують на появу біля них чи біля гнізда людей, котів, собак, сірих ворон.

ІІІ. «Спостереження за поведінкою у поза гніздовий період – кінець літа»

Для спостережень вибрати ділянку: парк, гідропарк, лісопарк, узлісся листяного чи мішаного лісу, деревно-чагарникові смуги вздовж річки.

Прокласти на вибраній території постійну стежку довжиною близько 2км. Прокладену стежку описати за схемою: де проходить стежка (біля річки, вздовж межі лісу чи парку з відкритою місцевістю тощо); які дерева, кущі ростуть у районі проходження стежки; скільки дерев із дуплами і штучних гніздівель розташовано вздовж стежки;на обраній стежці у липні-серпні провести 4 обліки (1 облік у два тижні);

Перед початком обліків уважно вивчити за допомогою визначника забарвлення й характерні ознаки зовнішнього вигляду Лебедя-шипуна (Cygnusolor) та інших видів птахів, які можуть бути зустрінуті під час обліку: усі види дятлів, підкоришник, повзик, шпак звичайний, горобці хатній і польовий, зяблик, мухоловка строката та білошия, синиці велика та блакитна.

                Під час кожного обліку записувати дані в таблицю № 3.

Таблиця № 3

 

Дата обліку:

Погода:

 

Початок обліку год. Кінець обліку год.

Результати обліку

Види птахів

Зустрічі птахів

Кількість облікованих особин

Лебідь-шипун

1,2,1      і т.д.

4

Синиця велика

2,1,3,2     і т.д.

8

Синиця блакитна

 

 

Дятел (вид)

 

 

Шпак звичайний і т.д.

 

 

Інші види

 

 

  

АНКЕТА

Лебідь-шипун (Cygnusolor) — птах 2015 року

1. Дата спостереження

2. Місце спостереження (найближчий населений пункт, район, область)

3. Тип місцевості (річка, озеро, ставок, сад, парк, узлісся, лісосмуга, присадибна ділянка тощо)

4. Кількість птахів, яку спостерігали

5. Як змінилася чисельність цього виду в Вашій місцевості за останні роки?

ð        збільшилася

ð        зменшилася

ð        не змінилася

ð        інше

6. Як називають Лебедя-шипуна (Cygnusolor) в Вашій місцевості (місцеві, народні назви)

7. Коротко опишіть свою участь в акції «Птах року»

8  Спостерігач (прізвище, ім'я, по батькові)

9. Адреса

10. Електронна адреса (e-mail)

11. Дата заповнення

12. Чи є Ви членом Українського товариства охорони птахів?

ð        Так

ð        Ні, хочу стати

ð        Бажаю отримати більше інформації