Умови

проведення районного етапу

Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел»

 

Мета і завдання конкурсу: 

Метою конкурсу є  раціональне використання водних ресурсів, підвищення екологічної і правової  обізнаності учнів щодо охорони водних ресурсів шляхом залучення їх до практичної природоохоронної роботи

Завдання конкурсу:

-          підтримка та активізація природоохоронної діяльності, спрямованої на досягнення конкретних практичних результатів з охорони та оздоровлення водних об’єктів, порівняння існуючої практики використання водних ресурсів з вимогами Водного Кодексу України, здійснення конкретних заходів, що зменшують розбіжності між ними;

-          залучення широкої громадськості до практичної природоохоронної діяльності шляхом підтримки державою екологічних ініціатив об’єднань громадян та окремих активістів;

-          поліпшення просвітницько-інформаційної діяльності ЗМІ щодо основних положень Водного Кодексу України та практики його застосування, актуальних проблем стану водних ресурсів, його реального впливу на здоров’я людей, висвітлення прикладів позитивної практики водокористування.

 

Учасники конкурсу: До участі в акції запрошуються учнівські та педагогічні колективи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, сільські та селищні ради, колективні та індивідуальні земле- і водокористувачі, громадські організації, окремі громадяни.

 

Вимоги до конкурсних матеріалів:

На конкурс подаються такі матеріали:

 1. Відповідно оформлена робота.
 2. Анкета учасника конкурсу.

Напрями діяльності:

 1. Проведення комплексу робіт з оздоровлення (відновлення) окремих річок за участі органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та широкої громадськості, зокрема:
 • відновлення та впорядкування джерел;
 • впорядкування і догляд (очистка, залуження, заліснення) існуючих прибережних смуг річок;
 • створення прибережних захисних смуг;
 • впровадження заходів з відновлення історично сформованих природних ландшафтів у межах водоохоронних зон та річок;
 • створення (та утримання) об’єктів природно-заповідного фонду для збереження біорізноманіття біля витоків, на дільницях, важливих для гідрологічного і гідробіологічного режимів та у дельтах річок тощо.
 1. Вивчення стану окремих річок (збір інформації) та розробка і впровадження планів з їх оздоровлення.
 2. Заходи інформаційно-просвітницької діяльності серед населення, зокрема: підготовка та поширення серед громадськості, керівників підприємств та посадових осіб органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування різнопланової інформації (книг, брошур, буклетів, плакатів, листівок, тощо): про водойми України і плани дій з охорони та відновлення конкретних водних об’єктів.
 3. Публікації у засобах масової інформації за тематикою завдань Конкурсу та висвітлення реалізації заходів, що ним підтримуються.
 4. Проведення науково-практичних конференцій, конкурсів, виставок тощо.
 5. Проведення заходів зі збереження історико-культурної спадщини в долинах річок, зокрема, організація та підтримка у долинах річок еколого-етнографічних туристських маршрутів, баз відпочинку, «екологічних навчальних стежок» тощо.
 6. Впровадження заходів з утримання у зразковому санітарному стані території річкових долин, особливо у межах населених пунктів, створення парків, скверів, лісопарків та інших об’єктів зеленого будівництва в межах водоохоронних зон водних об’єктів.
 7. Проведення громадських слухань з проблем відповідності Планів дій з поліпшення стану водних ресурсів.
 8. Проведення громадських екологічних експертиз для визначення доцільності утримання окремих осушувальних та зрошувальних меліоративних систем тощо.
 9. Інші види діяльності, внаслідок яких досягається суттєве поліпшення стану водних об’єктів або зростають суспільні можливості для вирішення водно-екологічних проблем.

 

Анкета учасника Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел»

 

Назва конкурсної роботи____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

 

1.  За якою категорією (номінацією)* подається робота (вписати повну назву) _____________

 

 

*(дивіться розділ Категорії (номінації) конкурсу)

 1. 2.        Інформація про колективного заявника (організація, колектив, товариство і таке інше)

 

Назва організації, колективу____________________________________________________________

Юридична адреса, контактні телефони, факс, електронна адреса______________________________

 

 

Коротка інформація про організацію (коли і ким зареєстрована, статутні завдання і напрями діяльності. Прізвище, ім’я, по батькові керівника, кількість активних членів, тощо) _____________

 

Яку природоохоронну роботу заявник виконував раніше_____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Заповнюється для 4-7, 9 категорій учасників Конкурсу.

3.  Інформація про індивідуального заявника конкурсної роботи:

Прізвище, ім’я, по батькові_____________________________________________________________

Поштова адреса_______________________________________________________________________

Контактні телефони, факс_______________________________________________________________

Електронна адреса_____________________________________________________________________

Рід занять____________________________________________________________________________

Досвід у виконанні подібних робіт_______________________________________________________

* Заповнюється для 1-3, 8-9 категорій учасників Конкурсу.

4.  Інформація про природний об’єкт, на поліпшення екологічного стану якого спрямована діяльність

Назва конкурсної роботи_______________________________________________________________

 

 

5. Інформація про виконану роботу (діяльність), що подається на конкурс __________________

 

 

Які екологічні проблеми вирішувались___________________________________________________

 

 

 

Перелік виконаних робіт, їх характер, обсяг, комплексність виконаних робіт та екологічна значимість ___________________________________________________________________________

 

 

* При необхідності інформацію надати на додаткових сторінках

6.  Очікуваний природоохоронний ефект на найближчу і віддалену перспективу*

Як змінився екологічний стан водного об’єкту внаслідок виконання Ваших робіт _______________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Які заходи Ви плануєте здійснити на цьому об’єкті в майбутньому___________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*При необхідності інформацію надати на додаткових сторінках

7. Отриманий соціальний ефект*

Яку допомогу при виконанні робіт надати: місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, організації, громадськість, тощо__________________________________________

____________________________________________________________________________________

Скільки виконавців залучалось до виконання робіт_________________________________________

Як проводилось інформування громадськості про хід реалізації заходів та їх наслідки____________

_____________________________________________________________________________________

* При необхідності інформацію надати на додаткових сторінках

Підпис

Дата

                                                      Печатка (якщо є)

 

 Анкета розглядається  при наявності Висновку територіальних (місцевих) органів охорони навколишнього природного середовища.

 

Категорії (номінації) конкурсу:

 1. Представник місцевої державної адміністрації.
 2. Представник державної екологічної інспекції.
 3. Представник місцевої санепідемслужби.
 4. Колективи земле- і водокористувачів, установ та підприємств.
 5. Зареєстровані громадські організації.
 6. Екологічні товариства і гуртки загальноосвітніх, позашкільних закладів.
 7. Автори публікацій ( у т.ч. в засобах масової інформації).
 8. Незареєстровані групи громадян ( у т.ч. індивідуальні учасники).

 

Порядок підбиття підсумків конкурсу: Подані на конкурс інформаційні частини конкурсних матеріалів (анкета), згруповуються у відповідності до категорій (номінацій), аналізуються й оцінюються  за основними критеріями:

-          отриманий екологічний ефект (комплексність виконаних робіт та їх екологічна значимість);

-          актуальність, отриманий соціальний ефект;

-          вторинні ефекти і післядія вжитих заходів;

-          наявні та можливі прояви негативних наслідків.

 Термін виконання: роботи подавати до Центру дитячої та юнацької творчості до 21 вересня 2015 року.