Умови
проведення районного етапу обласного краєзнавчого конкурсу електронних презентацій
„Моя Кіровоградщина - перлина скіфського степу"

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Районний етап обласного краєзнавчого конкурсу „Моя Кіровоградщина - перлина скіфського степу" (Далі - конкурс) проводиться в рамках міжгалузевої програми «Пізнай свою країну».

МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

Конкурс проводиться з метою залучення широкого кола учнівської молоді до пошуково-дослідницької роботи, активізації туристсько-краєзнавчої роботи в навчальних закладах, створення умов для розвитку і реалізації творчих здібностей учнівської молоді.
Завдання:
- залучення учнівської молоді до краєзнавчої та науково – дослідницької роботи;
- вдосконалення практичних навичок правильного технічного виконання інформаційного ресурсу;
- набуття учнями поглиблених об’єктивних знань з історії рідного села, про визначні місця, історичні події та видатних людей свого краю.

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

У конкурсі беруть участь учні загальноосвітніх навчальних закладів, гуртківці позашкільних навчальних закладів, громадські об'єднання дітей та підлітків.

НАПРЯМИ І ТЕМАТИКА РОБІТ

Конкурсні роботи готуються за двома напрямками: історико-краєзнавчий та природничо-географічний.

Історико-краєзнавчий напрям

Давня історія та археологія краю. Кіровоградщина унікальна з точки зору наявних різноманітних пам'яток археології - стоянок, поселень, курганів тощо. І в той же час область є маловивченою.
Юним дослідникам давньої історії та археології рідного краю пропонується вивчення стану збереження археологічних пам'яток на території рідного краю (населеного пункту, сільської ради, району, області); збір легенд серед місцевого населення, пов'язаних з власними назвами курганів, оповіді про заховані давні клади, скарби, підземні ходи, давні святилища тощо; вже зібраних краєзнавцями минулого (Ястребова В.М., Гошкевича В.І.) відомостей про давні пам'ятки на теренах краю з сучасним станом.
Історія краю. Кіровоградщина - край з багатими історичними традиціями. Тут народилось та мешкало багато історичних особистостей, які вплинули на розвиток української та світової історії, культури. Розкрийте унікальність вашої місцевості: проілюструйте значні історичні події, що мали місце у вашому регіоні, розкажіть про історичних особистостей, які тим чи іншим чином причетні до історію рідного краю. Висловлюйте гіпотези та припущення, підкріплені власною аргументацією та історичними фактами. Використовуйте оригінальні джерела - спогади очевидців, старожилів.
Етнографія. Одним із важливих напрямків роботи з учнівською молоддю є вивчення історичної та культурної спадщини рідного краю, дослідження життя і побуту наших пращурів. Опишіть звичаї, обряди, свята, що проходять у вашому регіоні, при цьому зверніть увагу на відмінності від традиційного їх проведення. Крім того, цей напрямок дозволяє презентувати кращий досвід роботи музеїв при навчальних закладах області.
Історія старої фотографії. Історія будь-якої родини, навчального закладу, населеного пункту не повна без доповнення у вигляді .фотографій. Перегляньте свої альбоми, шкільні архіви і, можливо, знайдуться фотографії, на яких зафіксовані цікаві з історико-краєзнавчої точки зору об'єкти: храми, церкви, маєтки, парки, пам'ятники, які мають цікаву історію створення, легенди (особливо цінними будуть фотографії, де зображені об'єкти, які на сьогодні вже зруйновані), а також демонстрації, паради, відомі історичні постаті тощо. Крім того, ці фотографії необхідно охарактеризувати (презентувати), при цьому найбільшу увагу приділити зафіксованим об'єктам. У характеристиці слід зазначити про автора фотографії (якщо відомо), час, коли був зроблений знімок (якщо відомо), село (місто), район, де була зроблена фотографія тощо.

Природничо-географічний напрям

Кіровоградщина — перлина у центрі України. Передбачається вивчення області як суспільно-географічного об'єкта, проте не виключає можливість фізико-географічного осягнення. Центральне, в географічному розумінні, положення області, визначає її виключно важливе транспортне значення. Плідним з наукової точки зору є погляд на Кіровоградщину як частину України, що полягає в порівнянні її з іншими областями, вивченні її торгівельних та міграційних зв’язків, тощо.

Геологічні пам'ятки та палеонтологічна спадщина рідної землі. Унікальні геологічні умови Українського щита, тривала геологічна ґенеза, періоди тривалих зледенінь, визначили широке поле діяльності юних геологів. Надра Кіровоградщини багаті на корисні копалини, їх географія, практичне та потенційне використання, результати польових досліджень, палеонтологічні знахідки, можуть стати основою подальшого пошуку.
Природа Кіровоградщини. Ландшафти Кіровоградщини в своїй строкатій неоднорідності потребують уваги юних дослідників-краєзнавців. Специфічні фізико-географічні умови, що створились на межі лісостепової та степової природних зон, є визначальними для рослинності та тваринного світу.
Можливою тематикою досліджень є: цілісні географічні описи окремих лісових масивів, степових ділянок, балкових екосистем, річок, озер, ставків; комплексне біогеографічне вивчення окремих тварин та рослин, ареалів їх поширення, тощо.
Результати власних експедиційних досліджень, екскурсій в природу, схеми-описи ґрунтових профілів, гербарії, колекції комах, тощо – чудове доповнення науково-пошукової роботи.
Людина і Природа. Шляхи гармонізації стосунків. Розглядаються питання стосунків гармонізації взаємодії Людини і Природи. Продуктивним є виявлення екологічних проблем, джерел еконебезпеки в межах близьких до вас населених пунктів. Провідним завданням авторських робіт є висунення науково обґрунтованих рекомендацій та практичних порад. Роботи можуть мати характер екологічних описів окремих природних об'єктів, екологічних стежок, тощо.
Кожна із запропонованих тем не є уособленою, а тісно переплітається з іншими. Поданий розділ на теми свідчить про надзвичайну «широту» наукового пошуку.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ МАТЕРІАЛІВ

У конкурсних роботах повинні використовуватися архівні, сімейні матеріали, фотографії, відомості, знайдені під час пошуково – дослідницької роботи в походах, експедиціях.

Презентації готуються в редакторі Microsoft Office Power Point, або в будь – якому іншому редакторі створення презентації, і зберігається із розширенням ppc.
На першій сторінці презентації необхідно обов’язково вказати:
- назву навчального закладу;
- районне підпорядкування;
- назву дослідження, експедиції, напрямок (згідно з Умовами);
- прізвище автора та керівника.
Робота повинна містити від 20 до 40 слайдів.
На останній сторінці презентації повинні бути вказані використані джерела (в тому числі ресурси Інтернет) та література.
При підготовці електронної презентації необхідно звернути увагу на рівень технічного виконання (розміщення інформації на слайді, кольорова палітра, анімаційні ефекти, музичний супровід та ін.)
Презентація представляється на компакт – диску СD – RW або CD – R.
Матеріали, презентовані на конкурс, не повертаються.
Оцінюватися електронні презентації будуть за такими критеріями:
- відповідність обраній темі і напрямку дослідження;
- інформативність;
- повнота і глибина представленого дослідження;
- якість виконання, дизайн, ілюстративний ряд, наявність авторського стилю;
- композиційне і функціональне рішення;
- застосування різних програмних засобів;
- виразність – художньо – естетичне сприйняття, композиція, загальне враження;
- якість та значимість ілюстративного матеріалу.

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

Роботи подавати у Центр дитячої та юнацької творчості до 15 листопада 2013 року.