1. Розвиток кооперації в Криму в першій чверті ХХ ст.
2. Розграбовування культурної та археологічної спадщини у Криму
3. Селянське питання на Тарханкуті в період і після відміни кріпацтва
4. Народ живий, доки жива його історія, його традиції
5. Історія розвитку протестантизму в Україні, Вінницькій області та Барському районі
6. Подільське весілля
7. Історіографія Голодомору 1932-1933 рр. в Україні
8. Археологічні дослідження розвитку трипільської культури Середнього Побужжя
9. Предмети озброєння населення Волині епохи енеоліту та бронзового віку
10. Різдвяні обрядодії на Волині
11. Історія православних храмів села Смідин Старовижівського району
12. Земельне питання в Україні в період Української революції
13. Особливості української народної вишивки на Криворіжжі
14. Депортація українців з Польщі в УРСР в 1944-1946 рр. та їх соціально- економічна адаптація
15. Остарбайтери Другої світової війни
16. Грошова політика нацистської Німеччини та держав – сателітів на окупованій території України
17. Історія розвитку краєзнавчого музею м. Маріуполя
18. Передові новації в озброєнні та військовій техніці запорозьких козаків XVI-XVIII століть
19. Жінка в родині греків урумів Донеччини наприкінці XIX-XX століття (на матеріалах селища Старий Крим)
20. Керамічний посуд Торської фортеці козацької доби
21. Вода в духовній культурі XX століття
22. Роль православної церкви у політичному житті України та Житомирщини в 20-х роках XX століття
23. Листопадовий рейд Волинської групи1921 р.: проблемні питання та спроба їх вирішення
24. Стан дослідження та перспективи пристосування археологічно-архітектурної пам’ятки Невицький замок”
25. Музеї Закарпаття як центри вивчення історико-культурної спадщини
26. Суспільно-політичні процеси в Карпатській Україні (жовтень 1938-березень 1939рр.)
27. Діяльність Української Гельсінської Групи (Спілки) як складової опозиційного руху в 1970-80рр.
28. Фотодокумент як джерело дослідження трансформації народних костюмів мешканців Запорізького краю наприкінці XIX- початку XX ст.
29. Джерела до локалізації городища „Кінські води”
30. Отаманщина та її роль у державотворчих змаганнях на території України в 1917-1921 р.
31. Розвиток краєзнавства в Якимівському районі Запорізької області
32. Запровадження інституту кримінального проступку в Україні
33. Етнологічна та соціокультурна спадщина німецької громади м. Станіслава (Івано-Франківська) як важливий чинник формування туристичної привабливості міста
34. Вивчення історичної топографії Івано-Франківська за допомогою археологічних досліджень
35. Роман Грицай – український архітектор, в’язень сталінських таборів
36. Сучасне висвітлення Голодомору 1932-33 років в Україні – духовний катарсис людства: особистісний історико мистецький контекст
37. Роль моєї родини в культурно-просвітницькому та соціально-політичному житті Опісля в першій половині XX століття
38. Невідомий голод 1946-1947 років
39. Право на життя та його юридичне забезпечення в Україні
40. Чорні клобуки на археологічній карті Поросся
41. Українсько-руминський прикордонний конфлікт у Подністров’ї 1919 року
42. Сільські базари та торговельні звичаї південних районів Київщини I половини XX століття (II частина)
43. Розвиток мережі дитячих дошкільних закладів України у 80-х роках XX століття
44. Історія розвитку загальноосвітніх навчальних закладів I-III ст. акредитації на Кіровоградщині у кінці XX-на початку XXI століття
45. Голодомор 1932-1933 років
46. Діяльність державних установ з охорони культурної спадщини на теренах України (ХІХ – поч. ХНІ ст.)
47. Проблема молодіжної субкультури з погляду культурологічного знання
48. Образ цигана в українських прислів’ях та приказках
49. Фінансові аспекти економічного розвитку Львова у 1772-1870 рр.
50. Примусові переселення населення з території Розточчя в процесі створення Яворівського військового полігону (1939 – 1961 рр.)
51. Житлове будівництво населення райковецької культури (за матеріалами пам’яток Верхнього та Середнього Подністров’я
52. Загальні риси та регіональні особливості українського жіночого вбрання
53. Магдебурзьке право в Україні в XIV – першій третині XIX ст
54. Архітектурні комплекси укріпленого поселення доби пізньої бронзи „Дикий сад”
55. Діяльність ОУН на території Миколаївської області.
56. Становлення та розвиток українського рідновір’я в новітній час.
57. Історія села Нові Трояни.
58. Гайдамацький рух в Херсонській губернії в період Української Центральної Ради (1917-1918рр.).
59. Археологічні пам’ятки в долині річки Кучурган пізньопервісної доби та епохи політогенезу.
60. Державна політика щодо конфесій у Радянській Україні 1920-30 рр.
61. Майдани Полтавщини як пам’ятки козацької доби.
62. Кременчук у роки національно-демократичної революції: доба національних урядів.
63. Ключові соціальні ролі заміжньої жінки в українській селянській сім’ї другої половини ХІХ – початку ХХ століття.
64. Соціальний захист ветеранів війни: правові стандарти статусу та колізії реалізації.
65. Пам’ятки козацької доби на Рівненщині та їх вивчення археологічною наукою.
66. Розвиток традицій золотошвейного мистецтва на Волині на прикладі Свято-Воскресенського Троїцького Корецького жіночого монастиря.
67. Суспільні трансформації поляків Волині і Полісся у 20-40 роки XX ст. (на прикладі Рокитнівщини).
68. Рівне – центр рейхскомісаріату „Україна” у період Другої світової війни.
69. Українсько-польське протистояння на Волині 1943 року на прикладі поліських сіл.
70. Боротьба шведської та російської армії за Сіверщину.
71. Цигани на Охтирщині.
72. Церковна політика радянської влади кінця 20-х-80-х р. XX ст. (на прикладі долі одного священника Сумщини).
73. Політика пацифікації на території Підгаєцького повіту.
74. Культурологічні аспекти просвітницької діяльності Українських Січових Стрільців.
75. Історія досліджень трипільської культури Борщівщини.
76. Участь Українських Січових Стрільців у Першій світовій війні (за матеріалами Тернопілля).
77. Історичні аспекти кременецьких легенд Козацької доби.
78. Аграрна магія та пов’язані з нею народні вірування і прикмети у колі народного календаря українців.
79. Римська воєнна присутність у Херсонесі.
80. Генезис українських політичних партій Наддніпрянщини (1904-1907 рр.).
81. Хазяїн. Сторінки життя Харківського губернатора О.І.Петрова (1838(1841)-1916рр.).
82. Польське населення Півдня України (Херсон, Миколаїв, Одеса).
83. Вплив колективізацій сільського господарства на ментальність селянства.
84. Каховська школа №2 – одна із сторінок історії міста (1921-1968 рр.).
85. Розвиток Української скаутської організації Пласт у XX столітті.
86.Українська ікона: погляд крізь століття (особливості ікономалярства Уманського регіону).
87.Розвідники Великої Вітчизняної Війни – уродженці Чорнобаївщини.
88. „Український націоналізм” у Другій світовій війні.
89. Релігійна ідентичність Русі останньої третини XVI - першої половини XVII ст. як передумова формування української ранньомодерної нації.
90.Державний історико-культурний заповідник „Трипільська культура”.
91. Сучасний стан релігії в Україні (на прикладі Чернівецької області).
92. Різдвяні свята на Буковині.
93. Чернівецький університет: від минулого у сьогодення.
94. Духовна спадщина Л.П. Депотович.
95. Відбудова Чернігова у 1943-1950 роках через призму долей людей.
96.Північно-Західний Відділ Імператорського Російського Географічного Товариства – осередок науково-дослідної роботи Наддніпрянської України.
97. Розвиток вістер стріл складного лука та захисного обладунку за археологічними джерелами.
98. Міфологізація походження Українців.
99. У пошуках ідеальної форми держави. Феофан Прокопович.
100. Елліністичні науково-дослідні центри України.
101. Херсонес Таврійський і Тмутаракань як арена між цивілізаційних контактів Київської Русі і Візантійської імперії в XI столітті.