Основною метою діяльності психологічної служби Центру дитячої та юнацької творчості є підвищення якості і забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології, спрямованих на збереження і укріплення здоров'я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу.
В процесі роботи з керівниками гуртків і батьками психолог має можливість обговорювати, навчати і розвивати взаємодію дорослих з дітьми і підлітками. Це дає можливість попереджувати або розв'язувати конфлікти, змінювати відношення конфліктуючих один до одного і до самого конфлікту, шукати шляхи особистісного зростання і подолання труднощів буття, розвивати життєву компетентність особистості учня.
У своїй роботі психолог постійно вдосконалює підходи, форми і методи, щоб кожного гуртківця наблизити до соціального усвідомлення себе як особистості і сформувати, розвинути ті навички психологічної компетентності, які дозволять йому використовувати свої сильні, найкращі риси у взаємодії з іншими людьми. Це гарантуватиме не лише безконфліктне життя в мікросередовищі, а й створить творчий підхід до будь-яких змін у житті зі збереженням фізичного та психічного здоров'я, формування особистої концепції здорового способу життя.
Психологічною службою проводиться психолого-педагогічне вивчення особистості вихованця. Головна мета психологічної служби закладу – психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у ЦДЮТ на основі сучасних педагогічних теорій і практичних надбань у вихованні і розвитку особистості, взаємодія і співробітництво з керівниками гуртків від глибокого вивчення особистості кожного вихованця, психологічного пояснення цих особливостей до спільних педагогічних пошуків корекційних прийомів.
Психолог в своїй діяльності вирішує наступні завдання:
- психологічний супровід та допомога кожній дитині в адаптації до умов ЦДЮТ;
- виявлення, підтримка, розвиток та супроводження здібностей обдарованих дітей ЦДЮТ;
- розвиток творчого потенціалу та зміцнення психічного здоров’я гуртківців;
- формування у дітей навичок здорового способу життя та ціннісного відношення до свого здоров’я;
- підвищення психологічної культури педагогічних працівників та батьків засобами психологічного консультування, новітніх технологій психологічної просвіти.
Протягом січня проводилася психологічна діагностика вихованців з метою дослідження особистісних рис гуртківців та діагностика невербальної креативнисті вихованців, їх творчих здібностей, що виявляються не тільки в оригінальних продуктах діяльності, але й у мисленні, почуттях та спілкуванні з іншими людьми.
На гуртку «Жайворонок» проводилося дослідження індивідуально-психологічних особливостей вихованців яке дало інформацію про особливості темпераменту, тип акцентуації характеру, комунікабельності, організованості.
На гуртках «Капітошка» і «Оберіг» був проведений тренінг «Етикет!? Що це?» з метою вивчення правил етикету, знайомства вихованців з корисними рекомендаціями з питань спілкування з людьми, сприянню формуванню доброти, чуйності, делікатності.
На гуртках «Мальва» і «Капітошка» - тренінг «Корисні звички», «Проекти майбутнього».
Інтелектуальні ігри та вікторини «Мої права та моє майбутнє», «Шкідливим звичкам скажи «Ні», «Слабка ланка», «Брейн – ринг» та інш.
Психологічне консультування: протягом півріччя проводилася психологічна допомога вихованцям, керівникам гуртка, батькам у життєвих ситуаціях; допомога у створенні умов для вироблення в людини здатності знаходити якомога більше варіантів поведінки, вчинків, прояву емоцій, почуттів тощо з метою забезпечення оптимізації спілкування та взаємодії з іншими людьми, сприяння досягненню людиною мети особистісного зростання.
З метою виявлення дітей з ознаками обдарованості та обдарованих психологом проведене діагностичне дослідження та отримані такі показники: у 42 дітей виявлені ознаки обдарованості.
Всі вони займаються в гуртках та беруть активну участь в районних, обласних та всеукраїнських змаганнях. Також з цими дітьми проведена діагностика особливостей розвитку особистості, результати якої враховуються в роботі керівниками гуртків.
З обдарованими дітьми по гуртках були проведені заняття з елементами тренінгу.
Пріоритетним напрямом роботи з батьками є – збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров я гуртківців, виховання свідомого ставлення до свого здоров я, формування принципів здорового способу життя.
До просвітницької роботи психологічної служби з батьками ввійшли:
- виступи на батьківських зборах “Телебачення у житті дитини”, “Як виявити таланти в своїх дітей”.
- тематичні виступи за результатами діагностики “Основні закономірності психічного розвитку дитини”, “Діти - індиго”.
заняття з елементами тренінга “Майбутня професія дитини ”,
- психологічні практикуми “Вчимося не ображатися ”.
круглі столи “Вплив тютюну і алкоголю на виховання дітей ”, “Профілактика суїцидальної поведінки серед учнів».
Ці інтерактивні форми роботи дають змогу не лише конструктивно побудувати контакт з батьками, а й показати, що в їхнє людське “Я” входять не лише моменти особистого життя, а й життя дитини.
З метою розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників закладу; підвищенню професійної майстерності керівників гуртків, підвищення ефективності навчально-виховного процесу у Центрі дитячої та юнацької творчості працює психолого-педагогічний семінар.
Діяльність проблемного психолого - педагогічного семінару та творчої групи дає великі можливості для ознайомлення керівників гуртків із суттю, змістом і методами превентивного виховання, традиційними і нетрадиційними формами роботи, допомагають їм в організації самоосвіти, самовиховання, розвитку особистості.
Психолого-педагогічний семінар проводився з урахуванням потреб керівників гуртків щодо ознайомлення з новітніми досягненнями науки і передового досвіду. Він розрахований на глибоке вивчення актуальних і важливих проблем як у теоретичному, так і практичному плані. Під час семінарів проводилися дискусії, ділові ігри, що є школою набуття керівниками гуртками досвіду творчої роботи.
Використовуючи знання, отримані під час занять творчої групи керівники гуртків проводять заняття з гуртківцями у нетрадиційний спосіб - це сприяє розвитку пізнавальних здібностей, логічного мислення, виробленню практичних умінь та навичок, необхідних для трудової діяльності, створює умови для формування в особистості вміння міркувати, аналізувати, співставляти, ставити запитання, шукати відповіді, критично та всебічно розглядати проблему, досліджувати та експериментувати, робити власні висновки, орієнтуватися й адаптуватися до нових умов.

ЗАНЯТТЯ «У СВІТІ ЛЮДЕЙ»

Мета: навчити вихованців навичкам конструктивного спілкування; розвивати вміння відстоювати свою точку зору.

1. Вправа «Прогноз погоди»
Мета: зняття емоційної напруги, створення настрою.
Тривалість вправи: 10 хв.
Інструкція: візьміть аркуш паперу і олівець та намалюйте малюнок, який буде відображати ваш настрій. Ви можете показати, що у вас зараз «погана погода» чи «штормове попередження», а може навпаки, для вас вже світить яскраве сонце.
Після того, як всі намалюють, відбувається обмін враженнями, кожен розповідає про те, що він відчував, коли відображував свій настрій. Тренер задає питання: «Який настрій зараз?», «Що змінилося?»
2. Рольова гра «Рекламний ролик»
Мета: розвивати вміння спостерігати і передавати свої спостереження, не оцінюючи їх; вміння слухати. Навчитися розуміти інших людей. Підвищити комунікативну грамотність.
Тривалість вправи: 20 хв.
Інструкція: усім нам добре відомо, що таке реклама. Кожен день ми бачимо рекламу на екранах наших телевізорів. Пропоную уявити, що кожен з нас створює свій особистий ролик. Наша задача - представити об’єкт нашої реклами так, щоб підкреслити найкращі сторони, зацікавити ним. Все – як в звичайній діяльності рекламної служби. Але існує один маленький нюанс – об’єктом нашої реклами є …учасники нашої групи. Кожен з вас витягне карточку, на якій написано ім`я одного з учасників. Може статися, що вам випаде карточка з вашим ім`ям, тоді ви прорекламуєте самого себе. В нашій рекламі буде діяти ще одна умова: ви не повинні називати ім`я людини, яку рекламуєте. У рекламному ролику повинні бути відображені найважливіші характеристики. Кожен ролик повинен займати не більше 1 хвилини. Після цього група буде відгадувати, хто з її учасників був представлений в цій рекламі. При необхідності можете використовувати різні предмети, які знаходяться в цій кімнаті і просити учасників про допомогу. Час на підготовку – 7 хвилин.
Після закінчення вправи – обговорення: «Що найбільше сподобалось?», «Чи легко було виконувати це завдання?», «Що викликало труднощі?»
3. Аутогенне тренування «Політ птаха»
Мета: розвивати вміння розслаблятися, створення психічного комфорту.
Звучить музика «Спів птахів»
4. На завершення заняття учасники групи сідають у коло і обмінюються власними враженнями (рефлексія власних відчуттів та самооцінювання емоційного стану).

Тренінгове заняття  «Розвиток мислення і творчих здібностей»

Мета: дослідити легкість, гнучкість, оригінальність мислення; розвивати творчі здібності.
1. Вправа «Хто більше?»
Мета: загальна активізація; діагностика дивергентної продуктивності.
Тривалість: 5 хв.
Інструкція: напишіть слова, які містять вказану літеру (наприклад «о»); перелічіть якомога більше способів використання предмета (наприклад, консервної банки).
2. Інформаційне повідомлення (10 хв.)
Креативність, або творча здібність, стала об’єктом детального дослідження ще із середини 60-х років минулого століття, коли американський психолог Дж. Гілфорд запропонував кубічну модель структури інтелекту, виявив існування двох принципово відмінних типів мислительних операцій: конвергенції і дивергенції. Конвергентне мислення (сходження) реалізується тоді, коли необхідно знайти з множини умов лише одне правильне рішення; дивергентне мислення (розходження) – це тип мислення, яке відбувається в різних напрямах, припускає варіації шляхів розв’язання проблеми. Вчений-психолог Е.Торренс виділив такі основні параметри креативності:
- легкість мислення, яка оцінюється швидкістю виконання тестових завдань;
- гнучкість мислення, що оцінюється як кількість переключень з одного класу об’єктів на інший під час відповідей;
- оригінальність, яка оцінюється як мінімальна частота даної відповіді щодо однорідної групи.
Дослідження Е.Торренса і Дж.Гілфорда виявили залежність між рівнями інтелекту і креативності. Було встановлено, що чим вищий інтелект, тим більша імовірність того, що в особи будуть високі показники креативності.
3. Тест «Словесні тріади» (автори - В.Меде і К.Піорковський)
Тривалість: 7хв.
Інструкція: після сигналу «Увага» я назву і напишу на дошці три слова. Ваше завдання – якомога швидше написати найбільшу кількість осмислених речень так, щоб до кожного входили ці три слова в будь-якій послідовності. Кожне речення потрібно писати з нового рядка. Коли я дам команду «Припинити», вам необхідно буде зупинитися і перегорнути аркуш паперу.Час виконання – 5 хвилин. Набір слів: дощ, поле, земля.
Аналіз результатів: кожне речення оцінюється за п’ятибальною шкалою:
- 5 балів – оригінальна комбінація слів;
- 4 бали – правильне, логічне поєднання слів;
- 3 бали – допустиме поєднання;
- 2 бали – два слова пов’язані, а третє ні;
- 1 бал – беззмістовне поєднання слів.
Показники зводяться до підсумкового коефіцієнта творчого мислення, який дорівнює сумі проставлених балів, поділеній на кількість речень, написаних за п’ять хвилин.
4.Вправа «Два замки»
Мета: розвиток креативності; уміння працювати у групі.
Тривалість: 20 хв.
Інструкція: група об’єднується у дві команди. Кожна команда одержує по два незавершені малюнки замка. Учасники кожної команди повинні домалювати замки, підготувати питання для другої групи і також підготуватися відповідати на запитання, наприклад: - Придумайте назву замка. – Хто мешкає в них? – Яка пора року; час доби? – Яка погода? – В якій країні розташовано ці замки? Після презентацій, вивісити малюнки на дошку.
5.Підбиття підсумку заняття. Опис власних почуттів, що виникли в ході заняття, і висловлювання власних висновків.

„Спілкуємось без конфліктів”
Тренінг для педагогів

Мета: опанування педагогами прийомів ефективного спілкування через ігрові методи та техніку активного слухання.

Завдання : розширення можливостей встановлення контакту в різних ситуаціях спілкування, відпрацювання навичок розуміння себе та інших людей, набуття навичок активного слухання, активізація процесу самопізнання та самоактуалізації, розширення діапазону творчих здібностей.
Кількість учасників : 10-15 осіб
Час проведення: 2-3 години
Обладнання: маркери, папір, дошка, крейда, бланки методики на визначення уміння слухати, роздатковий матеріал „типові прийоми слухання”.

Хід заняття.

1. Знайомство. (5хв)
2. Оголошення теми та мети заняття.(5хв)
3. Очікування від заняття. „Дерево змін”(10хв)
4. Прийняття правил роботи в групі.(5хв)
5. Інформування: Що таке спілкування?(5хв)
Спілкування людей між собою – надзвичайно складний процес. Неефективність у спілкуванні може бути пов′язана з повною або частковою відсутністю певного комунікативного уміння. Труднощі, які виникають у спілкуванні у певній ситуації, можуть бути спричинені недостатнім самоконтролем, наприклад через вміння справитися з перевантаженням, імпульсивністю , агресією, тощо. Чи можна навчитися спілкуватися, використовуючи лише свій власний досвід? Так, це можна зробити за допомогою гри. Гра – це модель життєвої ситуації, зокрема спілкування, у процесі якого людина набуває певного досвіду. До того ж, роблячи помилки в ігровій ситуації спілкування , людина не відчуває відповідальності, а в реальному житті – так. Це дає змогу більше пробувати, шукати ефективні форми взаємодії і не боятися „поразки”.
6. Вправа „Візуальне відчуття”(10 хв)
Мета: удосконалення перцептивних навичок сприйняття і представлення один одного.
Хід вправи: усі сідають колом. Подивіться уважно один одному в обличчя. Через 2-3 хвилини закрийте очі і уявіть обличчя інших учасників групи. Зафіксуйте впродовж 1-2 хвилин ті обличчя які найбільше запам′яталися. Обговорення: які обличчя найбільше запам′яталися, чому, що сприяло кращому запам′ятовуванню.
7. Вправа „ Через скло”(15хв)
Мета: встановлення взаєморозуміння партнерів по спілкуванню на невербальному рівні.
Хід вправи. Один учасник пропонує текст, записуючи його на папір, але передає його жестами, ніби через скло.Учасники групи називають те, що вони зрозуміли. Ступінь збігу переданого й записаного тексту свідчить про уміння встановлювати контакт.

8. Вправа „ Рух по колу”(10хв)
Мета: удосконалення навичок координації та взаємодії на психомоторному рівні, розвиток уяви та емпатії.
Хід вправи: усі сідають в коло. Одинз учасників групи починає діяти з уявним предметом так, щоб інший міг продовжити дію. Сусід повторює його дію і продовжує вправу. Так предмет по колу обходить усіх учасників і повертається до першого гравця, той називає переданий йому предмет. Кожен з учасників називає той предмет, який він передавав. Після обговорення вправа повторюється ще раз.
9. Інформування „Успіх у спілкуванні”(5хв)
Численні дослідження показують, що успіх людини , яка працює у сфері постійного спілкування, на 80% залежить від її комунікативної компетентності.
Непродуктивність у спілкуванні може бути пов′язана з відсутністю комунікативних навичок спілкування, з труднощами їх практичної реалізації (втома, неуважність, умови діяльності, особливості ситуації) . Можна виділити такі невербальні канали комунікації: очі і контакт за допомогою погляду, обличчя і його експресія, жести, пози, тактильні відчуття, дистанція під час спілкування.
10. Методика на визначення уміння слухати.(10хв)
Дайте відповіді „так” чи „ні” на запитання:
1) чи терпляче ви чекаєте, поки інший закінчить говорити і дасть вам можливість висловитися?
2) Чи поспішаєте ви прийняти рішення до того, як зрозумієте сутність проблеми?
3) Чи слухаєте ви лише те, що вам подобається?
4) Чи заважають вам слухати спаврозмовника ваші емоції?
5) Чи відволікаєтеся ви, коли співрозмовник висловлює свої емоції?
6) Чи запам′ятовуєте ви замість основних моментів бесіди якісь несуттєві?
7) Чи заважають вам упередження сприймати інформацію?
8) Чи припиняєте ви слухати співрозмовника, коли виникають труднощі в розумінні його думки?
9) Чи займаєте ви негативну позицію стосовно співрозмовника?
10) Чи завжди ви слухаєте співрозмовника?
11) Чи ставите себе на місце того, хто говорить, щоб зрозуміти, що змусило співрозмовника говорити саме так?
12) Чи берете ви до уваги той факт, що у вас із співрозмовником можуть бути різні погляди на предмет обговорення?
13) Чи припускаєте, що у вас і вашого співрозмовника можуть бути різне розуміння змісту уживаних слів?
14) Чи намагаєтеся ви зрозуміти причини суперечки, наприклад, різні точки зору, постановка питання?
15) Чи уникаєте ви погляду співрозмовника під час бесіди?
16) Чи виникає у вас бажання перервати співрозмовника у бесіді і вставити своє слово за нього, випередити його з висновками?
Обговорення. Використовувати „типові прийоми слухання”
11. Вправа „Диспут”(20 хв)
Мета: відпрацювання навичок активного слухання.
Хід вправи: учасники поділяються на 2 команди. За допомогою жереба з′ясовують, яка команда яку позицію займатиме стосовно певного питання ( прибічники засмаги, паління, роздільне харчування тощо). Члени команд по черзі висловлюють аргументи на користь певної точки зору. Обов′язковою вимогою для учасників гри є підтримка думок суперників і розуміння аргументації. У процесі диспуту той з членів команди, чия черга висловляватися наступним, повинен реагувати , використовуючи прийома активного слухання, ставити уточнювальні запитання, якщо зміст аргументації недостатній, можна використовувати парафраз . Аргументи на користь своєї команди можна висловлювати лише після того, як той, хто виступає, просигналізує, що його зрозуміли правильно (кивок головою).
Ведучий стежить за виступами і за тим, щоб учасники диспуту підтримували висловлювання, використовуючи при цьому відповідні реакції. Можна давати пояснення типу „ так, ви мене зрозуміли правильно”, при цьомуповторивши слова співрозмовника, і переконавшись в правильності розуміння висловленої думки. Ведучий намагається застерегти учасників диспуту від спроб продовжувати і розвивати думки співрозмовника, приписуючи йому не його слова. Обговорення .

12. Вправа „Карусель”(15хв)
Мета: формування навичок швидкого реагування під час вступу в контакт, розвиток емпатії та рефлексії в процесі навчання.
Хід вправи: група ділиться на 2 і шикуються у 2 кола, зовнішнє і внутрішнє, обличчям один до одного. На кожне окреме завдання (ситуацію зустрічі) потрібно швидко вступити в контакт, підтримати розмову і завершити зустріч. З кожною новою ситуацією іде обмін партнерами (рухається зовнішнє коло).
• Перед вами людина, яку ви добре знаєте, але досить довго не бачились. Ви раді цій зустрічі...
• Перед вами незнайома людина. Познайомтесь з нею...
• Перед вами маленька дитина, вона чогось злякалася. Підійдіть і заспокойте її .
• Після тривалої розлуки ви зустрічаєте кохану людину, ви дуже раді зустрічі...
Час встановлення контакту 3-4 хвилини. Потім ведучий дає сигнал і коло рухається.
13. Підведення підсумків заняття, обмін враженнями.(10хв)
14. Прощання „Посмішка по колу” (5хв)


«Світ батьків – світ дітей»


Анотація: заняття з елементами тренінгу для молодших підлітків та їх батьків спрямоване на покращення стосунків між членами родини, підвищення психологічної компетентності батьків. В ході заняття використовуються вправи, які сприяють створенню позитивного психологічного клімату, та емоційному зближенню батьків і дітей.
Мета: cприяння розвитку ефективної взаємодії між дітьми та батьками.
Завдання: посилення ролі сім'ї в виховному процесі, покращення стосунків між дітьми та батьками, підвищення психологічної компетентності батьків.
Обладнання: класна кімната, дошка, кольорові олівці, фломастери, аркуші паперу А-4, плакат, на якому намальована яблуня, картонні кольорові квітки на кожного учасника, картонні яблука: зелені – по кількості дітей, червоні – по кількості батьків, аудізапис музики для релаксійної вправи, маркери, конверти з завданням.
Форма проведення: тренінгове заняття для молодших підлітків та їх батьків.
Тривалість заняття: 1,5 год.


Зміст заняття


Привітання
- Сьогодні ми зібралися для того, щоб спробувати разом стати краще, добріше, навчитися відноситися один до одного з повагою і розумінням.
1. Вправа «Продовж речення».
Мета: акцентувати позитивні якості учасників групи.
Батькам пропонується продовжити речення: «Понад усе я ціную в дитині…». Діти продовжують речення: «Я поважаю батьків за те, що…».
- Багато чого ви цінуєте і поважаєте один в одному. А чи добре знаєте ви один одного, ваші думки, почуття? Зараз дізнаємось.
2. Методика « Екзамен».
Мета: вербалізація почуттів, згуртування групи.
Учасникам роздаються аркуші паперу, на яких діти і батьки одночасно відповідають на запитання:
- улюблений колір (дитини)
- улюблене свято
- улюблена їжа
- улюблений шкільний предмет
- ім’я кращого друга (подруги)
- улюблена пісня
Після виконання завдання, відповіді звіряються.
3. Гра «Впізнай свою дитину».
Мета: емоційне зближення батьків і дітей.
Кожному з батьків, зав’язують очі і пропонують знайти свою дитину. Потім дітям пропонується відшукати своїх батьків.
4. Вправа «Малюємо разом».
Мета: розвиток емпатії.
Учасникам пропонується намалювати малюнок, використовуючи один олівець. Під час роботи не можна розмовляти. Під час обговорення звернути увагу на те, хто перший починав малювати, чи важко було зрозуміти партнера? Звернути увагу на почуття, які виникали під час малювання.
5. Гра «Море хвилюється…»
Мета: підняти емоційний настрій групи.
Учасникам пропонується уявити, що всі вони – море. Всі повинні слухати завдання і виконувати його: Море хвилюється – раз, море хвилюється – два, море хвилюється – три, на місці фігура суму – замри! (також можна пропонувати наступні фігури – смілива, красива, ледача, весела)
6. Вправа «Пантоміма».
Мета: навчання невербальним способам спілкування.
Учасників об’єднують у 4 групи, кожна група отримує в конвертах завдання зобразити предмет та презентувати завдання – учасники відгадують. (літак, телефон, квітка, дзеркало).
7. Релаксаційна вправа «Водоспад» .
Мета: Зняття психоемоційної напруги.
- Сідайте зручно, закрийте очі. Зробіть глибокий вдих і видих… Уявіть собі, що ви стоїте біля водоспаду, але це незвичайний водоспад. Замість води в ньому падає до низу м’яке біле світло. Тепер уявіть собі, що ви стоїте під цим водоспадом і відчуйте, як це ласкаве біле світло повільно ллється по вашій голові… Ви відчуваєте, як розслаблюються м’язи обличчя, шиї . Біле світло тече по ваших плечах, спині і допомагає їм стати м’якими і розслабленими. Біле світло тече по вашому тулубу…, по руках по долонях ви відчуваєте себе дуже розслаблено і приємно. Світло тече по ногах і спускається до ступенів. Ви відчуваєте як вони стають м’якими і розслабленими. Цей чарівний водоспад з білого світла ніжно торкається всього вашого тіла, ви відчуваєте себе цілком спокійно і безтурботно, і з кожним новим вдихом і видихом ви все глибше розслабляєтеся і наповнюєтеся новими свіжими силами. Постійте біля водоспаду стільки, скільки хочеться і потім повільно відкрийте очі.
8. Вправа «Квітка – семицвітка».
Мета: розвиток комунікативних здібностей, вміння вербально виражати свої почуття.
Учасникам роздаються квітки, які мають сім пелюстків, вони загадують сім бажань та записують їх на пелюстках. Три бажання – дитина для батьків, три бажання – батьки для дитини і одне бажання спільне.
9. Вправа «Родючий сад».
Мета: рефлексія заняття.
Учасникам роздаються вирізані з картону яблука, дітям – зелені, батькам – червоні, пропонується написати на них відповіді на запитання:
Що ви думаєте про заняття?
Що для вас було важливим?
Що вам сподобалось?
Чому ви навчилися?
Потім учасники обговорюють свої відповіді і вивішують яблучка на плакат, на якому намальована яблуня.
10. Заключне слово.
- Закінчується наша зустріч, хочеться сказати велике спасибі всім учасникам нашого заняття і сподіваюсь, що ця зустріч допоможе нам більше дізнатися один про одного і зробити ще один крок до взаєморозуміння. Потім батькам роздаються «Поради для батьків», а дітям «Поради для дітей».

Поради для дітей

1. Довіряйте своїм батькам – вони самі близькі вам люди, вони можуть вам допомогти, дати добру пораду.
2. Розповідайте їм про свої проблеми, невдачі.
3. Ділитися своїми радощами.
4. Піклуйтеся про батьків: в них багато труднощів.
5. Намагайтеся їм допомагати, розуміти їх.
6. Не засмучуйте не ображайте їх даремно.
7. Знайомте батьків зі своїми друзями, розказуйте про них.
8. Запитуйте у батьків про їх дитинство.

Поради для батьків

Слухай мене, щоб я вмів слухати;
Поважай мене, щоб я поважав інших;
Вір мені, щоб я повірив;
Не принижуй мене, щоб я не принижував;
Розмовляй зі мною, щоб я вмів спілкуватися;
Вибачай мені, щоб я вмів вибачити інших;
Допомагай мені, щоб я став помічником;
Не насміхайся з мене…
Не ігноруй мене…
Почуй мене, щоб я це відчув;
Люби мене, щоб я вмів любити.