Головною метою роботи гуртка «Жайворонок» є формування в учнів середнього шкільного віку інтересу до поглибленого вивчення теоретичних основ ботаніки, зоології та екології, до науково–дослідницької та експериментальної роботи, формування у дітей почуття відповідальності за збереження навколишнього середовища та цілісності природних комплексів, виховання у них творчого ставлення до праці.
Завданнями гуртка є забезпечення гуртківців знаннями, практичними вміннями та навичками раціонального природокористування, сприяти систематичному вивченню питання охорони природи, розвивати здатність адекватно оцінювати стан навколишнього середовища та приймати правильні рішення щодо його поліпшення, передбачати можливі наслідки своїх дій, не допускати негативного впливу на довкілля в усіх сферах діяльності. А також формування наукового світогляду, набуття навичок самостійного вивчення природничо-географічних дисциплін, застосування теоретичних знань на практиці, розвиток розумових здібностей та особистісних якостей гуртківців, виховання свідомої мотивації здорового способу життя та поваги до національних традицій свого народу.